Postoj Moskvy k reforme Bezpečnostnej rady OSN

Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok pokračovalo v rokovaniach o reforme Bezpečnostnej rady, ktoré už dlhé roky stagnuje bez dohody. Na stretnutí, ktoré predchádzalo ďalšiemu kolu medzivládnych diskusií, stály zástupca Ruskej federácie v OSN Vasilij Nebenzia vyzval krajiny, aby demonštrovali politickú múdrosť a pracovali na zbližovaní pozícií, ako aj na tom, aby odolali snahám o urýchlenie procesu reformy, ktoré negatívne ovplyvňujú atmosféru v rokovaniach. Podľa diplomata Moskva nevidí alternatívu v pokračujúcej práci s kľudnou hlavou a odmieta úsilie o vyriešenie tohto zložitého problému „jedným úderom pera“. Diplomat ďalej povedal že, všetky aspekty reformy týkajúce sa zloženia Rady a jej pracovných metód, práva na veto priznané jej stálym členom, ako aj vzťah medzi Bezpečnostnou radou a OSN by sa mali prerokovať neoddeliteľne. Akýkoľvek pokus o vytiahnutie a reformovanie len jednotlivých častí je chorý prístup, keďže ide o jeden fungujúci celok.

Diplomat ďalej uviedol, že v súčasnom kole rokovaní sa krajiny (členovia OSN) priblížili s rozdielnymi postojmi týkajúcich sa procesných aspektov a podstaty otázky reformy Rady. „Mnoho rokov diskusií zatiaľ nepomohlo nájsť univerzálne riešenie, aj napriek tomu sme presvedčení, že delegácie by mali naďalej usilovne pracovať, aby priblížili svoje rozdielne stanoviská a demonštrovali politickú múdrosť,“ – zdôraznil diplomat.

Rusko je za kompaktnosť a zachovanie práva veta

Nebenzia pripomenula postavenie Ruska, ktoré sa zasadzuje za to, aby Rada poskytla reprezentatívnejší charakter, ale bez toho, aby bola dotknutá jej rýchlosť a účinnosť. Podľa diplomata by mala Bezpečnostná rada OSN zostať kompaktná, aby zabezpečila primeranú a rýchlu reakciu na vznikajúce výzvy. „Optimálna číselná sila reformovanej Rady je dvadsaťpäť členov,“ – povedal Nebenzia. V tomto ohľade sa stály zástupca Ruska vyjadril za širšie zastúpenie v Bezpečnostnej rade rozvojových krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

Podľa diplomata sú pre Moskvu akékoľvek myšlienky, ktoré vedú k porušovaniu výsad súčasných stálych členov Bezpečnostnej rady vrátane inštitúcie veta, absolútne neprijateľné. „Treba pamätať: táto inštitúcia nie je výsadou, ale nástrojom, dôležitým faktorom, ktorý stimuluje členov Rady, aby hľadali vyvážené riešenia,“ – povedal Nebenzia.

Bezpečnostná rada OSN

Medzivládne rokovania o reforme Bezpečnostnej rady sa konajú od roku 1992, ale krajiny ešte nedosiahli konsenzus v kľúčových otázkach vrátane optimálneho zloženia Bezpečnostnej rady OSN, počtu jej stálych a dočasných členov a spôsobu, akým sa veto uplatňuje. Posledný a jediný raz sa zmeny v Bezpečnostnej rade OSN vyskytli v roku 1965, kedy sa počet jej dočasných členov rozšíril zo šiestich na desať.

V súčasnosti sú medzi najpravdepodobnejšími kandidátmi na stále členstvo Brazília, Nemecko, India, Južná Afrika a Japonsko. Minulý október ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre stránku Medzinárodného diskusného klubu Valdai vyjadril názor, že nie je reálne dosiahnuť konsenzus v otázke reformy Bezpečnostnej rady v nasledujúcom roku alebo dvoch.

Zdroj: Tacc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *