Dodržiavajú Spojené štáty zmluvu o strategických jadrových zbraniach známu ako START ?

Na pozadí novej jadrovej doktríny Spojených štátov, ktorá v posledných dňoch rezonuje v médiách, ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie vydalo vyhlásenie o dodržiavaní zmluvy START (znižovanie a obmedzenie strategických ofenzívnych zbraní), a splnení jej podmienok k 5.2.2018. Podľa článku II Zmluvy medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie znižovanie a obmedzenie strategických ofenzívnych zbraní mali Rusko a Spojené štáty do 5. februára 2018 splniť tieto celkové limity pre strategické zbrane :

  • maximálne 700 nasadených nosičov (ICBM, SLBM, ťažké bombardéry), ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice.
  • maximálne 1 550 jadrových hlavíc na nasadených ICBM, nasadených SLBM a rozmiestnených ťažkých bombardéroch vybavené na jadrové zbrane.
  • 800 nasadených a neinštalovaných odpaľovacích zariadení ICBM, odpaľovacích zariadení SLBM a ťažkých bombardéroch vybavených na jadrové zbrane.

Ruská federácia plne dodržala svoj záväzok znížiť svoje strategické útočné zbrane. Od 5. februára 2018 je celkový potenciál Ruska nasledovný:

  • 527 nasadených nosičov (ICBM, SLBM, ťažké bombardéry), ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice.
  • 1 444 jadrových hlavíc na nasadených ICBM, nasadených SLBM a nasadených ťažkých bombardéroch vybavených na jadrové zbrane.
  • 779 nasadených a neinštalovaných odpaľovacích zariadení ICBM, raketových zariadení SLBM a ťažkých bombardéroch vybavených na jadrové zbrane.

Spojené štáty čoskoro dostanú oficiálne oznámenie potvrdzujúce tieto čísla.

Ruská federácia berie na vedomie vyhlásenie Spojených štátov týkajúce sa splnenia svojich celkových limitov na strategické zbrane. Zároveň treba poznamenať, že Spojené štáty dosiahli stanovené limity nielen skutočným znížením zbraní, ale aj rekonfigurovaním určitého počtu nosičov Trident II SLBM a ťažkých bombardérov typu B-52Н, do tej miery, že Ruská federácia nemôže potvrdiť, že tieto strategické zbrane nespadajú aj naďalej do kategórie SLBM respektíve v prípade ťažkých bombardérov, že už nie sú schopné niesť jadrové zbrane, ako sa uvádza v tretej časti oddiele I ods. 3 Protokolu k Zmluve o znižovaní nových strategických zbraní, ako aj pri ľubovoľnom prestavení podzemných odpaľovacích zariadení na zariadenia určené na výcvik štartu nosičov, ktoré nie sú špecifikované v zmluve.

Ruská federácia potvrdzuje svoje dodržiavanie novej zmluvy START, pričom nalieha na Spojené štáty, aby pokračovali v konštruktívnom hľadaní vzájomne prijateľných riešení týkajúcich sa otázok rekonfigurácie a odstránenia strategických zbraní z celkového počtu, ako aj všetkých ďalších otázkach, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami.

Zdroj: Министерство иностранных дел Российской Федерации

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *