Výkonný riaditeľ Roscosmosu vysvetlil príčinu neúspešného štartu nosnej rakety Sojuz-2.1A z 12.10.

Výkonný riaditeľ pilotovaných vesmírnych letov v Roscosmose Sergej Krikaljov informoval, že za nevydareným štartom, ktorý sa mal uskutočnil 12. októbra, bola chyba mikropočítača. Kvôli tejto chybe štart nosnej rakety Sojuz-2.1A, so zásobovacou loďou Progress MS-07 musel byť odložený o dva dni a úspešne sa uskutočnil až 14. októbra. Štart 12. októbra bol zrušený automatickým systémom bez uvedenia príčiny. Krikaljov ďalej informoval, že tento problém bol spôsobený chybou mikropočítača v riadiacom systéme. Mikropočítač bol nahradený a dôvod prečo nevyslal počítač signál o chybe, je zlyhanie hardvéru alebo softvéru. Problém sa stále analyzuje, aby sa v budúcnosti zabránilo opakovaniu tejto situácie. Krikaljov ďalej informoval, že tento problém bude vyriešený do ďalšieho štartu. O dva dni neskôr, 14 októbra, štart nosnej rakety Sojuz-2.1A prebehol úspešne a zásobovacia loď Progress MS-07 úspešne dopravila na medzinárodnú vesmírnu stanicu nové zásoby.

Záznam neúspešného štartu z 12.10.2017

Záznam úspešného štartu s infografikou z 14.10.2017

Pripojenie zásobovacej lode Progress MS-07 k medzinárodnej vesmírnej stanici

Zdroj: Tass