Ruskí vedci dokončujú práce na superstabilnej technológii optickej pamäte

Ruskí vedci dokončujú práce na superstabilnej technológii optickej pamäte, ktorá umožní vytvorenie disku, ktorý dokáže uchovať informácie za určitých podmienok, až jeden milión rokov. Prototyp „večného disku“ je vytvorený a v rokoch 2018-2020 budú pokračovať výskumné a vývojové práce, informoval v utorok Ivan Glebov, vedúci Moskovského laboratória pre laserové nanoštrukturovanie v skle. Laboratórium zastrešuje nadácia pre pokročilé výskumné projekty (FARP). „Výskum preukazuje stabilitu kódovaných údajov a predbežné výsledky ukazujú, že údaje sa na disku zachovajú viac ako 1 milión rokov v normálnych skladovacích podmienkach,“ zdôraznil Gebov.

Nové úložné zariadenie je vyrobené z kremenného skla. Na zaznamenávanie údajov sa používa femtosekundový (fs) laser, ktorý pomocou extrémne krátkych a intenzívnych svetelných impulzov zaznamenáva údaje na disk. Disk je odolný proti požiarom, žiareniu a elektromagnetickým vlnám. Projekt je financovaný nadáciou pre pokročilé výskumné projekty a ruským ministerstvom školstva a vedy, uviedol vedúci laboratória. V budúcnosti na disk bude možné zaznamenať až 1 TB dát a v súčasnosti sa vedci usilujú o kapacitu 25 GB / disk. V súčasnej fáze laboratórium FARP považuje za prvých možných používateľov novej technológie štátne organizácie, ako je napríklad ruská štátna knižnica.

„Táto technológia priťahuje organizácie, ktoré potrebujú dlhodobé (viac ako 50 rokov) alebo trvalé ukladanie dát. Existuje veľa takýchto organizácií a pre centrá spracovania dát, je táto technológia obzvlášť dôležitá.“ povedal Glebov, a ďalej pokračoval, že „večný disk“ je chránený pred opätovným zaznamenávaním, aj keď je to technicky možné. „V súčasnej fáze výskumu sme preukázali, že opätovné zaznamenávanie údajov je technicky možné, ale zdroj potrebný na opätovné zaznamenanie jedného bitového údaja prekračuje mnohokrát (zdroj) potrebný na zaznamenanie jedného bitu prvý krát. Vo svetle tohto poznania neplánujeme používať prepisovateľné pamäťové zariadenia v technológii super-stabilnej optickej pamäte,“ poznamenal.

Zdroj: Tacc, FPI