Európske referendá o nezávislosti, Severný Prúd 2 a Brexit – dokončenie

Čo znamenajú referendá o nezávislosti v Európe, čo ohrozuje Rusko pri realizácii Brexitu, prečo Rusko nemá v úmysle rokovať s Európskou komisiou na tému Severný Prúd 2? Vladimír Chizhov, stály zástupca (ambasádor) Ruskej federácii pri EU, odpovedal na tieto a ďalšie otázky v exkluzívnom rozhovore pre TASS. Dokončenie rozhovoru.

Ale späť k pohľadu na budúcnosť EÚ. Myslíte si, že nárast nacionalizmu zvyšuje riziko vojny?

Teraz sa nacionalistické tendencie prejavujú nie vo vzťahoch medzi krajinami, ale vo fakte, že vývoj vnútornej politickej situácie v štátoch Európskej únie nesleduje obvyklý politický hlavný prúd. Keď začal tento rok, všetci čakali s určitým množstvom napätia, ako dopadnú voľby v Holandsku, Francúzsku a Nemecku. Porovnávalo sa to ako s politickým futbalom. Štvrťfinále, semifinále a finále. Štvrťfinále (Holandsko) bežalo na európskom hlavnom prúde. Rovnako ako francúzske semifinále s príchodom Emmanuela Macrona, hoci po veľmi špinavej volebnej kampani. Ale po voľbách do Bundestagu (Nemecko) som si veľa víťazných správ nevšimol. Zdá sa, že európski lídri boli predčasne šťastní, že vlna populizmu je zastavená. Pozrite sa na udalosti posledných dní. Výsledky volieb v Nemecku, voľby v Rakúsku, voľby v Českej republike.

Je pozoruhodné, ako odlišne sa európska inštitúcia odvoláva na hnutie za nezávislosť v rôznych krajinách a častiach sveta, či už ide o Kosovo, Krym alebo Katalánsko. Ľubovoľne uprednostňujú, v každom konkrétnom prípade, dve základné zásady medzinárodných vzťahov a to je nedotknuteľnosť hraníc a právo národov na sebaurčenie. Existujú nejaké vzory okrem okamžitých politických záujmov?

Je to dlhý príbeh. Pred druhou svetovou vojnou bol postoj k referendám viac než nejednoznačný. Zatiaľ čo po vojne, sa referendá používali najmä na uskutočňovanie územnej diferenciácie. Prípad Kosova sa tu mimochodom rozpadá, pretože sa tu nekonalo žiadne referendum. Zrážka princípov územnej celistvosti a práva národov na sebaurčenie, existuje. Toto sú dva z desiatich princípov takzvaného Helsinského dialógu, spomeniem Helsinský záverečný akt z roku 1975. Dokonca aj niektorí pozorovatelia upozornili na dialektickú povahu tohto dokumentu. Ale praktickí politici si mysleli niečo úplne iné. Považovali to za dobrú dohodu pre západné krajiny. Západné krajiny, to je primárne nedotknuteľnosť hraníc a čo sa týka posudzovania východných krajín, primárne ľudské práva (právo na sebaurčenie, delenie krajín).

Historicky, právo národov na sebaurčenie bolo oveľa starším medzinárodným princípom?

Áno, tento princíp pochádza z 19. storočia, s prirodzenou rezerváciou na ten čas, že sa nevzťahuje na kolónie. Moderné medzinárodné právne myslenie naznačuje, že medzi týmito zásadami neexistuje priamy rozpor. Otázka spočíva iba v metódach, ktorými sa realizujú. Právo národov k sebaurčeniu sa realizuje len vo vnútri štátu a je to vnútorná vec štátu. Nedotknuteľnosť hraníc je otázka medzinárodných vzťahov s inými štátmi. A skutočnosť, že v praktickej politike v Európe, EÚ a na iných kontinentoch, často prevažujú dvojité štandardy, to je jasné všetkým, alebo takmer všetkých. V situácii s Katalánskom sa vedúci predstavitelia EÚ snažia uzavrieť tento problém v rámci Španielska, pričom apelujú na iný princíp Helsinského záverečného aktu, nezasahovanie do vnútorných záležitostí.

V Katalánsku, takmer bez akejkoľvek reakcie európskych krajín, sa odohralo brutálne policajné násilie, čo malo za následok zranenia tisícok Kataláncov. Počas krízy na Ukrajine v roku 2014, sa zástupcovia EÚ a NATO, priamo odvolávali na ukrajinské orgány činné v trestnom konaní a požadovali, aby sa vyhýbali použitiu sily proti Maidanovcom.

Ale to bola Ukrajina, a toto je Španielsko! Je to možné porovnať? Myslím si, že toto je opäť ukážka dvojitých štandardov, úplne odlišných prístupov k tomu, čo sa deje v EÚ a mimo nej. A Barcelona nie je jediné miesto. Pamätáme si napríklad, ako polícia v Hamburgu používala vodné delá a obušky. Existuje mnoho ďalších príkladov. Tu je otázka proporcionality použitia sily stále dôležitá. V prvý deň katalánskych udalostí bola v Bruseli vypočutá otázka proporcionality policajných akcií, ale hneď ako sa zranený počet civilistov dostal na stovky, táto otázka bola okamžite všetkými zastavená.

Ako vidíte dôsledky Brexitu pre vzťahy Ruska s EÚ a Veľkou Britániou a budú nejaké?

Tí, ktorí si myslia, že Spojené kráľovstvo, ktoré opúšťa EÚ, sa už nebude považovať viazané protiruskými sankciami a naše vzťahy sa napravia, poviem to taktom, sú to mierne povedané, vysoké očakávania. V skutočnosti by sa malo očakávať niekoľko čisto praktických problémov. Niektoré z nich sme už identifikovali v Londýne, EÚ a WTO. Po odchode z EÚ ostáva Veľká Británia členom WTO. Vyvstáva otázka, alebo skôr množstvo otázok, napríklad o tarifách a obchodných kvótach. Rusko už vyhlásilo, že rozhodnutie o prerozdelení kvót medzi EÚ a Veľkú Britániu nemôže prijať iba Brusel a Londýn, a táto otázka bude vyžadovať schválenie všetkými krajinami WTO. Podľa nás podobné vyhlásenia urobili aj mnohí ďalší členovia WTO. Ďalej, civilné letectvo. Hneď ako Veľká Británia vystúpi z politiky európskeho jednotného neba, okamžite vstúpia do platnosti staré dvojstranné dohody a tie boli napísané v 50. a 60. rokoch minulého storočia. A v tých dohodách existuje určený dopravca, dva lety týždenne na dohodnutú trasu. Mimochodom, v tom čase taký dopravca ako spoločnosť British Airways vôbec neexistoval (až do roku 1974 existovali dve spoločnosti: British European Airways a British Overseas Aircraft Corporation – komentár TASS). Samozrejme, že lety s Brexit sa nezastavia, ale budú musieť pracovať na svojom právnom základe. Mimochodom, okolo rokovaní o Brexite je veľa zaujímavých tém, ktoré sa nás priamo netýkajú, ale sú zaujímavé. Najmä, ako budú vykonávať veterinárne kontroly írskym kravám, ktoré sa pasú vo Veľkej Británii, a žijú a doja sa v Írsku. A je tam viac ako 200 fariem, ktoré sa nachádzajú v Írsku a pasienky sa nachádzajú v Severnom Írsku (ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. – TASS). A po odchode Veľkej Británie z EÚ, každá krava, pri každom hraničnom priechode, ráno a večer, bude musieť prejsť veterinárnou kontrolou.

A ako Brexit ovplyvní naše vzťahy s EÚ?

Existuje niekoľko rozmerov. Ak budeme hovoriť o politike, postoj EÚ k mnohým otázkam, bez Spojeného kráľovstva, by mal byť viac konsolidovaný. To neznamená, že to bude výhodnejšie pre nás. Nebudeme to mať menej zložité s partnermi z EÚ, o tom nemáme žiadne ilúzie. Budeme spolupracovať s EÚ, to je 27 krajín, a so Spojený kráľovstvom.

Je možné, že Brexit bude mať vplyv na vízové vzťahy medzi Ruskom a EÚ a aj s Veľkou Britániou?

Samozrejme, že nie. Spojené kráľovstvo nikdy nebolo členom schengenského priestoru. Preto sa neočakávajú žiadne zmeny.

Prvá časť rozhovoru

Rozhovor uskutočnil Denis Dubrovin
Zdroj: Tacc