Putin je spokojný s výsledkami summitu Teherán 2017

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin, sa v stredu zúčastnil summitu, ktorý sa uskutočnil v iránskom hlavnom meste Teherán. Najvyšší predstavitelia zúčastnených krajín, diskutovali o najnaliehavejších otázkach týkajúcich sa spolupráce Ruska, Azerbajdžanu a Iránu v politickej, hospodárskej, kultúrnej a humanitárnej oblasti. Na záver summitu ruský líder informoval na tlačovej konferencii o výsledkoch rokovaní. „Diskutovali sme o dôležitých otázkach v oblasti stability, boja proti zločinu a terorizmu, ale aj o ekonomických záležitostiach, ktoré sú samozrejme v popredí,“ povedal ruský líder novinárom po rozhovoroch najvyšších predstaviteľov Ruska, Azerbajdžanu a Iránu. Putin ďalej informoval, že tranzitný dopravný koridor sever (Irán) – juh (Rusko), ktorý bol minulý rok v testovacej prevádzke a z Indie dopravoval tovar cez Irán do Ruska, ukázal svoj ekonomický potenciál, uskutočniteľnosť a efektívnosť. Hlava ruského štátu uviedla, že bol spokojný s výsledkami súčasného stretnutia a verí, že práca týmto spôsobom, to je otvorene, dobrovoľne a so spoločnou túžbou po pozitívnom výsledku, bude prínosom pre naše krajiny, pre naše národy. Ďakoval iránskemu vedeniu za pozvanie, a obyvateľom Teheránu za trpezlivosť, ktorú preukázali počas našich ciest po meste. „Videli sme, aké to je ťažké,“ povedal Putin o cestnej premávke v iránskom hlavnom meste.

Podľa ruského lídra je trojstranný formát komunikácie žiadaný. Putin navrhol niekoľko oblastí pre spoluprácu a vyzval účastníkov stretnutia, aby nabudúce prišli do Ruska.

„Stretnutia v tomto formáte sú požadované, umožňujú koordinovať pozície o najnaliehavejších otázkach regionálneho a medzinárodného programu, konštruktívne hľadajú riešenia spoločných bezpečnostných problémov, bojujú proti medzinárodnému terorizmu, rozvíjajú spoluprácu v oblasti obchodu, hospodárskych vzťahov, kultúrnej a humanitárnej sféry“, povedal Putin.

Spolupráca v oblasti presadzovania práva

Vo svojom prejave k predstaviteľom Iránu a Azerbajdžanu sa ruský prezident oboznámil s niektorými dôležitými bodmi tripartitnej spolupráce. Poznamenal, že jednou z hlavných úloh je zabezpečiť regionálnu stabilitu a bezpečnosť.
„Je potrebné zlepšiť koordináciu činností špeciálnych služieb a orgánov činných v trestnom konaní, vytvoriť intenzívnu výmenu údajov o činnostiach medzinárodných teroristických a extrémistických organizácií, bojovať proti obchodovaniu s drogami, nadnárodnej trestnej činnosti, zastaviť pokusy o prevoz ozbrojencov cez územie našich krajín,“ povedal Putin.

Stimulujte obchod

Ruský prezident oznámil za dôležité pokračovanie dialógu o problémoch Kaspického mora a uľahčiť rýchle dokončenie práce na Dohovore o právnom postavení Kaspického mora. „Osobitná pozornosť by sa mala venovať rozvoju vzájomne výhodnej spolupráce v obchodnej a hospodárskej oblasti,“ povedal Putin, pripomínajúc nárast objemu vzájomného obchodu medzi Ruskom, Iránom a Azerbajdžanom.
„S cieľom ďalej stimulovať tripartitné toky vývozu a dovozu je potrebné zjednodušiť colné postupy, odstrániť existujúce prekážky pre voľný pohyb tovarov a služieb. Bolo by sa tiež zamyslieť nad zvýšeným podielom národných mien vo vzájomných dohodách, nadviazaním užších väzieb prostredníctvom finančných a bankových inštitúcií a aj aktívne zapojiť podnikateľskú komunitu troch krajín,“ povedal Putin.

Spolupráca v energetickom sektore

Ruský líder pripomenul dobré príležitosti na spoluprácu v oblasti dopravnej infraštruktúry, najmä v rámci iniciatívy na vytvorenie západnej časti medzinárodného dopravného koridoru „Sever-Juh“. Putin vyjadril podporu plánovaniu Teheránu vybudovať chýbajúcu časť západnej kaspickej cesty, časť „Resht-Astara“. Realizácia tohto projektu, dodal prezident, umožní efektívnejšiu výstavbu tranzitnej dopravy, zníži náklady na dodávku nákladu. „Vidíme perspektívy prehĺbenia spolupráce v energetickom sektore,“ povedal ruský vodca.

Pripomenul, že Rusko, Irán a Azerbajdžan zaujímajú vedúce pozície vo svete na výrobu uhľovodíkov.

„Verím, že spoločné záujmy, rozvoj ropných a plynových polí, spustenie spoločných projektov v oblasti výroby a prepravy energetických zdrojov sú naše spoločné záujmy, ktoré budeme spolu koordinovať.“ povedal Putin.

Rusko je pripravené dodávať zemný plyn severnému Iránu cez plynovodný systém v Azerbajdžane.

„Rád by som poznamenal, že napriek obrovskej produkcii uhľovodíkov v každej z našich krajín, je prekvapujúco zaujímavé dodávať si túto surovinu navzájom, berúc do úvahy internú logistiku,“ povedal ruský prezident. „Napríklad potvrdzujeme našu pripravenosť dodávať plyn cez potrubné dopravné systémy medzi Azerbajdžanom a severným Iránom,“ poznamenal Putin.

Ruský líder ohlásil „naliehavú“ úlohu, vytvoriť energetický mostík „Rusko-Azerbajdžan-Irán“, ktorý zabezpečí zjednotenie elektrických systémov v krajinách.

„Realizácia tejto iniciatívy by zlepšila energetickú bezpečnosť a zabezpečila spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre celý región,“ povedal Putin.

Medzi ostatnými oblasťami ruský líder vyzdvihol spoluprácu v priemysle, poľnohospodárstve, špičkovej (high-tech) technológii, medicíne a výrobe liekov.

„Chcel by som vyjadriť dôveru, že spolupráca medzi Ruskom, Azerbajdžanom a Iránom sa bude naďalej neustále rozvíjať a získa systematický a aj pravidelný charakter. Na záver by som vás rád pozval na ďalší tripartitný summit v Rusku,“ povedal prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.

Ruský prezident absolvoval aj dvojstranné stretnutie s iránskym vedením, počas ktorého sa rokovalo o širokej škále globálnych a regionálnych témach, vrátane situácie v Sýrii a spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) pre iránsku jadrovú dohodu.

5 minútová reportáž ruskej televízie Russia 24 z summitu Teherán 2017

Zdroj: Tacc