Ruská federácia pokračuje v riešení demografie a snaží sa motivovať mladé rodiny mať dieťa

Na zasadnutí Koordinačnej rady o implementácii Národnej stratégie pre deti na roky 2012-2017, ktorá sa konala 28.novembra, ruský prezident Vladimír Putin navrhol zaviesť v roku 2018 nový príspevok pre mladé rodiny, ktoré by mali prvé dieťa. Príspevok by sa im vyplácal až do jeden a pol ročného veku novorodenca (18 mesiacov), a v priemere by to mesačne vychádzalo za rok 2018 na 10 523 rubľov. V roku 2019 by sa priemerná suma zvýšila na 10 836 rubľov a v roku 2020 na 11 143 rubľov. Ústava Ruskej federácie (1993) zaručuje poskytovanie štátnej podpory pre rodinu, materstvo, otcovstvo a detstvo (článok 7). Odsek 1 článku 38 základného zákona znie: „Materstvo a detstvo, rodina je chránená štátom“. Podpora pre matky v Rusku je vo forme rôznych výhod. Jednorazová dávka vo výške 613,14 rubľov sa vypláca osobám, ktoré sú registrované v lekárskom zariadení v ranom tehotenstve. Matkám, ktoré absolvovali materskú dovolenku, sa vypláca mesačne príspevok, ktorý je vypočítaný na základe priemerného príjmu ženy. Pri narodení dieťaťa, sa poskytuje jednorazová platba 16 350,33 rubľov, pri narodení dvoch alebo viacerých detí, sa vypláca uvedená suma na každé dieťa. Štát na starostlivosť o deti poskytuje platenú dovolenku, kým dieťa nedosiahne vek 1,5 roka. Výška platieb je 40% priemerného zárobku a pre nepracujúce matky je poskytnutá minimálna dávka vo výške 2 908,62 rubľov (za starostlivosť o prvé dieťa). Za druhé a nasledujúce deti je minimálna dávka 5 812,24 rubľov mesačne. Aj matka, ktorá má rodičovskú dovolenku, má nárok na mesačnú odmenu vo výške 50 rubľov. (toto ustanovenie bolo ustanovené prezidentským dekrétom z 30. mája 1994 „O výške kompenzačných platieb určeným určitým kategóriám občanov“, ktorý je platný od roku 2001). Vydáva sa len na základe žiadosti (na pracovisku, v službe alebo v orgáne sociálneho zabezpečenia v mieste bydliska) a vypláca sa až do dosiahnutia veku troch rokov.

Zdroj: Tacc, Президент России