Nemecký minister zahraničia čiastočne odhalil budúce smerovanie EÚ

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel podporil myšlienku predsedu Sociálnej demokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza, o vytvorení Spojených štátov Európy do roku 2025. V nedeľu na televíznom kanáli ARD nemecký minister zahraničia uviedol, že politici sú často kritizovaní za nedostatok vízie rozvoja EÚ a podporil myšlienku predsedu nemeckej strany SPD Martina Schulza, ktorý navrhol vytvorenie Spojených štátov Európskych do roku 2025 a dodal, že pre záujmy občanov je nevyhnutné vytvoriť Spojené štáty Európy na federálnom princípe, ktoré by vedeli presadzovať záujmy obyvateľstva všetkých krajín EU a zároveň by vedeli operatívne riešiť krízy, lebo aktuálny stav je „nemohúcnosť“.

Federácia

Federácia je štátny útvar zložený z viacerých štátnych celkov (spravidla republík), ktoré majú svoju vlastnú autonómiu v rámci celej federácie, vlastné úrady, hlavné mesto, popr. jazyk, spoločnú majú spravidla armádu a prezidenta. Federáciou bola v minulosti napríklad Juhoslávia zložená zo 6 republík alebo Česko-Slovensko zložené z dvoch. Dnes je federáciou napr. Mexiko, Brazília, Rusko a USA.

Zdroj: Tacc, ARD, Wikipédia