Cestný úsek krymského mosta bol kompletne prepojený

Stavitelia dokončili ďalšiu fázu výstavby krymského mosta. Oblúkové konštrukcie, ktoré sú umiestnené na plavebnom koridore, úspešne prepojili s už dokončenou časťou mosta a cestný úsek je kompletne prepojený na celej dĺžke medzi Krymským polostrovom a Tamani. V budúcom roku budú stavitelia pokračovať v asfaltovaní mosta, ktoré nie je jednoduché keďže nejde o statickú stavbu, aby cestný úsek pred koncom roka 2018 bol pripravený na prevádzku. Je potrebné poznamenať, že súčasne stavitelia pokračovali v práci aj na železničnej časti krymského mosta, ktorý má byť dokončený koncom roka 2019. Aktuálne sa dokončila viac ako polovica podpôr pod železnicou a práce idú podľa plánu. Ďalšie informácie vo videoreportáži od ruskej televízie prvý kanál na konci článku.

Krymský most (Kerčský most)

Po zjednotení Krymskej autonómnej republiky s Ruskou federáciou, ktoré sa uskutočnilo na základe výsledkov referenda miestneho obyvateľstva Krymského poloostrova v roku 2014, sa začala výstavba mosta cez Kerčský prieliv. V januári 2015 bola podrobne rozpracovaná koncepcia potrebného prechodu na Krymský poloostrov a následne ruská vláda vydala príkaz na určenie dodávateľa na projektovanie a výstavbu mosta. V tom istom roku 17 februára, sa podpísala zmluva na zhotovenie zadaných prác so spoločnosťou Strojgazmontaž, a stavebné práce sa začali vykonávať vo februári 2016. Krymský most sa stane jedným z najväčších mostov v Rusku. 19 km dlhá trasa začína na polostrove Taman, prebieha pozdĺž existujúcej päťkilometrovej hrádze a pokračuje na ostrov Tuzla, z ktorého prechádza na Krymský poloostrov pri meste Kerč. Automobilová časť mosta bude pozostávať zo štyroch jazdných pruhov, odhadovaná rýchlosť premávky bude až 120 km/h a nosnosť mostu je projektovaná na 40 tisíc áut denne. Železnica bude mať dve koľaje a denne bude môcť ísť až 47 (96) vlakov. Odhadovaná rýchlosť osobných vlakov je 120 km/h a nákladných 80 km/h. Dva mostné oblúky, ktoré sú 227 metrov dlhé a 35 metrov vysoké, umožnia plynulú plavbu pre všetky lode. Výstavba krymského mostu je financovaná z federálneho rozpočtu v rámci federálneho programu „Sociálny a hospodársky rozvoj Krymskej republiky a mesta Sevastopoľ do roku 2020“, a celkové náklady tohto projektu sa odhadujú na 228 miliárd rubľov. Začiatok prevádzky pre automobilovú dopravu je naplánovaný na december 2018 a začiatok železničnej dopravy sa očakáva v decembri 2019.

Zdroj: Tacc, Russia1