Belgický parlament sa druhý krát pokúsi prijať dokument o zrušení protiruských sankcií

Uznesenie o zrušení protiruských sankcií zo strany Európskej únie bolo predložené belgickému parlamentu, informoval média líder flámskej politickej strany Philip Devinter, ktorý je jedným z autorov tohto dokumentu. „Predložili sme do Snemovne reprezentantov belgického federálneho parlamentu uznesenie, v ktorom sa požaduje, aby naša vláda iniciovala zrušenie sankcií EÚ voči Rusku zo strany Európskej rady,“ povedal Devinter. „V prvom štádiu sa návrh uznesenia bude posudzovať vo Výbore pre zahraničné veci v Snemovni reprezentantov federálneho parlamentu, ale nie je stanovený dátum pre vypočutia, ale očakávame, že k tomu dôjde krátko po návrate premiéra Charlesa Michela, ktorý je na návšteve Ruskej federácie od 29. do 31. januára a potom bude text predložený na plenárnom zasadnutí,“ povedal Devinter.

Správa o návšteve Ruska

Philip Devinter tiež povedal, že po návrate premiéra Charlesa Michela z Ruskej federácie, belgický parlament očakáva informácie o stave bilaterálnych vzťahov s Ruskom a o vyhliadkach na úspešné zrušenie sankcií. „Teraz je náš premiér na návšteve Ruska a po jeho návrate ho chceme pozvať, aby sme si načrtli jeho víziu bilaterálnych vzťahov a spôsobov, ako zrušiť sankcie,“ povedal. „Chceme tiež počuť, či diskutoval počas návštevy Ruskej federácie o existujúcich obavách v Belgicku a o politike sankcií (EÚ),“ – povedal Devinter. Poslanec privítal trojdňovú návštevu belgického premiéra v Moskve, ktorá začala v pondelok a zdôraznil, že je potrebné dosiahnuť skoršiu normalizáciu vzťahov a vrátiť sa „k normálnej politickej a hospodárskej spolupráci“.

Opačný účinok sankcií

Znenie návrhu uznesenia zdôrazňuje, že sankcie „nie sú v súlade s medzinárodnými normami“ a majú „reverzný hospodársky účinok“, ktorý podkopáva európsky vývoz a trh práce. Autori uznesenia konštatujú, že Moskva „plní a dodržiava všetky ustanovenia zmlúv z Minsku“ a „normalizácia vzťahov s Ruskom, by mala byť kľúčovým hospodárskym a politickým spojencom pre Európu“.

„Sankcie uložené Európskou úniou priniesli viac nedostatkov ako výhod pre našu krajinu (Belgicko),“ – hovorí návrh uznesenia. „Tieto sankcie sa ukázali ako zbytočné a nedosiahli požadovaný cieľ. Výsledkom sankcií sú neplodné politické, kultúrne a obchodné vzťahy medzi našimi krajinami, čím naše krajiny (Rusko, Belgicko) utrpeli značné škody. Teraz je vhodný čas zastaviť európske sankcie a prejsť do dialógu s Ruskom. Naša krajina by mala v tejto situácii prevziať iniciatívu a predložiť EÚ návrh na zrušenie sankcií proti Ruskej federácii,“ – píše sa v dokumente.

Autori dokumentu zdôrazňujú, že v dôsledku sankcií obchodný obrat medzi Ruskom a Belgickom klesol o 3 miliardy EUR, z ich činnosti bolo ovplyvnených 2 400 belgických podnikov, z ktorých 70 malo dcérske spoločnosti na území Ruskej federácie. Ide o druhý pokus belgického parlamentu o prijatie rezolúcie proti protiruským sankciám EÚ. Prvá sa uskutočnila v polovici minulého roka, ale návrh uznesenia bol zamietnutý.

Zdroj: Tacc, L’Echo, Wikipédia