Porušujú Spojené štáty zmluvu o nešírení jadrových zbraní ?

Americkí vojenský špecialisti pripravujú ozbrojené sily európskych krajín na použitie taktických jadrových zbraní proti Ruskej federácii, povedal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v stredu na konferencii o odzbrojení. „Zostávajúca prítomnosť amerických nestrategických jadrových zbraní v Európe, bráni jadrovému odzbrojeniu,“ – povedal Sergej Lavrov a pokračoval, že „Zabehnutá prax spoločných jadrových cvičení krajín Nato, má destabilizujúce prvky, lebo niektorí členovia NATO, ktorí nepatria medzi krajiny s vlastným jadrovým arzenálom, v podstate hrubo porušujú Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, keďže sa zúčastňujú na plánovaní a používania amerických nestrategických jadrových zbraní a podieľajú sa na zvládnutí zodpovedajúcich zručností. Americká armáda týmto pripravuje európske krajiny na používanie taktických jadrových zbraní proti Rusku.“ Minister zahraničia Ruskej federácie ďalej povedal, že „Ruská armáda nemá nasadené taktické jadrové zbrane a nevykonáva žiadnu odbornú prípravu na to, aby použila metódy, ako ju využiť. V takejto situácii existencia taktických jadrových zbraní v Európe, ktoré sú pripravené na použitie v Európe, nie je len pozostatok z obdobia studenej vojny, ale aj otvoreným agresívnym postojom. Dúfam, že európski občania dokážu povedať NIE na rozmiestnenie zbraní hromadného ničenia na svojom území, keďže patria do krajiny, ktorá ich ako jediná už raz použila, a to proti obyvateľom japonských miest Hirošima a Nagasaki.“ Sergej Lavrov ďalej informoval, že Ruská federácia znížila svoj jadrový arzenál podľa uzatvorených zmlúv o odzbrojení, o viac ako 85% v porovnaní s obdobím studenej vojny. „Otázky jadrového odzbrojenia nepochybne zostávajú ústrednou témou medzinárodnej agendy,“ – povedal ruský diplomat na konferencii o odzbrojení. „Ako zodpovedný a dôsledný zástanca tohto procesu môžem oznámiť, že Ruská federácia osobitne prispieva k ďalšiemu znižovaniu strategického ofenzívneho zbrojenia. Dňa 5. februára sme potvrdili, že sme dosiahli konečné limity pre nosiče a bojové hlavice, presne podľa Zmluvy, ktorá sa uzatvorila medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou a preto sa ruský jadrový arzenál v skutočnosti znížil o viac ako 85%, v porovnaní s vrcholom studenej vojny,“ – zdôraznil Lavrov. Na záver minister zahraničia Ruskej federácie dodal, že „Existujú isté obavy týkajúce sa značných zmien v prístupoch USA v kontexte revidovanej jadrovej stratégie, ktorá rozširuje úlohu jadrových zbraní rôznymi spôsobmi vrátane vytvárania a rozmiestňovania hlavíc s nízkym účinkom, čím sa znižuje prahová hodnota používania jadrových zbraní, čo môže viesť k nečakaným scenárom.“

Zmluvu o znížení strategických zbraní podpísali prezidenti Ruskej federácie a Spojených štátov 8. apríla 2010 v Prahe. Platnosť nadobudla 5. februára 2011 po tom, ako ju ratifikovali ruský parlament a Kongres USA. Zmluva ustanovuje zníženie nasadených strategických nosičov na 700 jednotiek a 1 550 jadrových hlavíc na každej strane. Ruská federácia berie na vedomie vyhlásenie Spojených štátov týkajúce sa splnenia svojich celkových limitov na strategické zbrane. Zároveň treba poznamenať, že Spojené štáty dosiahli stanovené limity nielen skutočným znížením zbraní, ale aj rekonfigurovaním určitého počtu nosičov Trident II SLBM a ťažkých bombardérov typu B-52Н, do tej miery, že Ruská federácia nemôže potvrdiť, že tieto strategické zbrane nespadajú aj naďalej do kategórie SLBM, respektíve v prípade ťažkých bombardérov, že už nie sú schopné niesť jadrové zbrane, ako sa uvádza v tretej časti oddiele I ods. 3 Protokolu k Zmluve o znižovaní nových strategických zbraní, ako aj pri ľubovoľnom prestavaní podzemných odpaľovacích zariadení na zariadenia určené na výcvik štartu nosičov, ktoré nie sú špecifikované v zmluve a tým pádom sa nedá overiť, či nemôžu byť v krátkom časovom úseku znova použité na odpaľovanie skutočných nosičov.

Zdroj: Tacc, Министерство иностранных дел Российской Федерации