Začali Spojené štáty s Európskou úniou obchodnú vojnu ?

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal dekrét o zavedení colných sadzieb na dovoz ocele a hliníka, informoval Biely dom. Vyhláška ukladá 25% sadzbu na oceľ a 10% sadzbu na hliník. Niektoré krajiny však môžu byť oslobodené od dovozného cla vrátane Kanady a Mexika, ak sa s nimi Spojené štáty dohodnú na nových podmienkach zmluvy o voľnom obchode (NAFTA). Clá na dovážanú zahraničnú oceľ a hliník, nadobudnú platnosť o 15 dní. Prezident Spojených štátov po podpise dekrétu o clách vyhlásil, že krajiny, ktoré skutočne patria medzi spojencov USA v ekonomickej a vojenskej oblasti, môžu byť oslobodené od dovozných ciel, prípadne sa môže hľadať iné alternatívne a flexibilné riešenie, aby neboli postihnuté týmto obmedzením. „Ak Spojené štáty a každá takáto krajina dospejú k uspokojivým alternatívnym prostriedkom na riešenie ohrozenia našej národnej bezpečnosti, môžem odstrániť alebo zmeniť obmedzenie dovozu výrobkov z ocele z takejto krajiny a podľa potreby vykonať príslušné úpravy sadzby, “ – povedal Trump. Týmto vyhlásením prezident USA v podstate začal obchodnú vojnu s EU a vyzval „euroskeptikov“ v európskych krajinách, aby nasledovali anglický „brexit“, a zároveň si pripravil vyjednávaciu pozíciu s krajinami, v ktorých chcú presadiť Spojené štáty svoje záujmy, či už v ekonomickej alebo vojenskej oblasti. Dovozné clo sa nebude uplatňovať pre zahraničné spoločnosti, ktoré otvárajú výrobné zariadenia v Spojených štátoch.

Európska únia

Európski politici vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Claude Junckera už niekoľko dní ohlasujú médiám, že sú pripravený reagovať a zaviesť v budúcnosti dovozné clá na vybrané druhy tovarov dovážaných z USA. Prezident Trump po tom, ako sa dozvedel o tejto reakcii EU reagoval, že ak si niečo také EU dovolí, zavedie dovozné clo na európske autá. Približne jedna štvrtina produkcie automobiliek, ktorých výroba je umiestnená v EU, sa vyváža do Spojených štátov. Ak EU príjme odvetné opatrenia voči USA, tak v ten deň začne regulárna obchodná vojna, ktorú pocítia nielen súkromné spoločnosti ale aj ich zamestnanci (bežný ľudia).

Zdroj: Tacc, Politico, Euronews