Ruská federácia úspešne pokračuje vo výstavbe nového plynovodu do Tureckej republiky

Výstavba prvej vetvy plynovodu Turecký prúd bude ukončená v máji, povedal v utorok Alexej Miller riaditeľ ruskej spoločnosti Gazprom. „Celkom bolo postavených 827 kilometrov prvej vetvy a výstavba prvej línie plynovodu bude dokončená začiatkom mája,“ – povedal Miller a dodal, že „Zostávajúcou časťou, ktorú treba dobudovať, je dovozný terminál a druha vetvu, takže všetko ide podľa plánu“. Podľa Millera sa k dnešnému dňu postavilo 1 047 kilometrov plynovodu, čo je 55% celkovej dĺžky jeho offshore segmentu. Gazprom začal v máji 2017 výstavbu pobrežnej časti tureckého prúdu v blízkosti ruského pobrežia Čierneho mora. Projekt predpokladá výstavbu plynovodu cez Čierne more do európskej časti Turecka a ďalej na hranice s Gréckom.

Prvá vetva je určená pre dodávky plynu na turecký trh a druhou vetvou sa plánuje dodávať plyn do krajín južnej a juhovýchodnej Európy. Každou vetvou sa môže dodať 15,75 miliardy metrov kubických plynu ročne. V januári tohto roku spoločnosť Gazprom získala od tureckých štátnych orgánov povolenie vybudovať druhú vetvu pobrežnej časti plynovodu na pobreží Turecka. Investície Gazpromu do výstavby tureckého plynovodu na rok 2018 sa plánujú na približne 182,4 mld. Rubľov (3,16 mld. USD) a na takmer 93 mld. Rubľov (1,61 mld. USD) v roku 2017. Ruská spoločnosť Gazprom odhaduje celkové náklady na výstavbu tureckého prúdu na približne 7 miliárd eur. Podpredseda riadiaceho výboru spoločnosti Gazprom Andrey Kruglov predtým povedal, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude turecký prúd spočiatku financovaný z rozpočtu Gazpromu a potom budú vydané projektové dlhopisy. Prvé dodávky plynu sú naplánované na koniec roka 2019.

Zdroj: Tacc, Gazprom