Cestný úsek stavby storočia je tesne pred dokončením

Leonid Ryženkin, námestník generálneho riaditeľa Strojgazmontaž vo štvrtok informoval média, že Krymský most pre osobnú automobilovú dopravu, bude otvorený už v druhej polovici mája tohto roku a aktuálne, na diaľničnom úseku mosta prebiehajú posledné prípravné a testovacie práce. Asfalt je už úplne položený, na moste sú už dokončené aj všetky pripojovacie úseky pre automobilovú dopravu a momentálne je testovaný automatizovaný systém riadenia, ktorý umožňuje rýchlo reagovať na akékoľvek kritické situácie a prebiehajú záťažové testy dopravných prechodových konštrukcií, ktoré už preukázali svoju vysokú spoľahlivosť. Leonid Ryženkin ďalej uviedol, že pokračujú práce aj na hlukových bariérach a zábradlí mosta, ktoré sú tesne pred dokončením.

Prípojné cesty

Dôležitou súčasťou budúcej práce krymského mosta sú prípojné cesty pre automobily, ktoré umožnia veľkému prúdu motoristov ľahko sa dostať na most a pokračovať v ceste cez Kerčský prieliv. Výkonnosť prípojných ciest je projektovaná na 36 tisíc áut denne. Teraz sa práce dostali do poslednej etapy. Boli namontované zvodidlá, cestné označenia a stavitelia akurát montujú štíty proti hluku.

Riadenie premávky

Riadenie všetkých procesov na krymskom moste bude vykonávané zo špeciálnej operačnej základne. Srdcom tejto základne je riadiace centrum alebo PMU. Dvadsaťosem dispečerov automatizovaného systému riadenia premávky bude v PMU pracovať 24 hodín denne a o všetkých procesoch na moste budú získavať informácie online. Systém je schopný nielen včas informovať dispečera o probléme, ale vie ponúknuť niekoľko možností na jeho riešenie, z ktorých jeden musí byť vybraný dispečerom. Rozhodnutie prijaté dispečerom je zobrazené na moste pomocou informačných tabúľ a vodiči automobilovej dopravy ho uvidia.

Počasie

Kerč je známy náročnými poveternostnými podmienkami. Je možné, že počas januára budú vznikať námrazy na povrchu vozovky. Monitorovanie počasia počas výstavby ukázalo, že námraza vznikala len jeden mesiac v roku a to v januári. Ak existuje nebezpečenstvo tvorby ľadu, tieto informácie budú odoslané dispečerom, ktorí rozhodnú o použití špeciálneho zariadenia na postrekovanie takéhoto miesta soľou a pieskom. Zavedenie finančne náročných injektážnych systémov bolo zamietnuté, keďže tento systém bude nečinný jedenásť mesiacov z roka a naviac, ekologický vplyv mostnej prevádzky je taktiež dôležitý a soľ je oveľa menej nebezpečná pre more ako ostatné činidlá.

Krymský most (Kerčský most)

Po zjednotení Krymskej autonómnej republiky s Ruskou federáciou, ktoré sa uskutočnilo na základe výsledkov referenda miestneho obyvateľstva Krymského poloostrova v roku 2014, sa začala výstavba mosta cez Kerčský prieliv. V januári 2015 bola podrobne rozpracovaná koncepcia potrebného prechodu na Krymský poloostrov a následne ruská vláda vydala príkaz na určenie dodávateľa na projektovanie a výstavbu mosta. V tom istom roku 17.februára, sa podpísala zmluva na zhotovenie zadaných prác so spoločnosťou Strojgazmontaž, a stavebné práce sa začali vykonávať vo februári 2016. Krymský most sa stane jedným z najväčších mostov v Rusku. 19 km dlhá trasa začína na polostrove Taman, prebieha pozdĺž existujúcej päťkilometrovej hrádze a pokračuje na ostrov Tuzla, z ktorého prechádza na Krymský poloostrov pri meste Kerč. Automobilová časť mosta bude pozostávať zo štyroch jazdných pruhov, odhadovaná rýchlosť premávky bude až 120 km/h a nosnosť mostu je projektovaná na 40 tisíc áut denne. Železnica bude mať dve koľaje a denne bude môcť ísť až 47 (96) vlakov. Odhadovaná rýchlosť osobných vlakov je 120 km/h a nákladných 80 km/h. Dva mostné oblúky, ktoré sú 227 metrov dlhé a 35 metrov vysoké, umožnia plynulú plavbu pre všetky lode. Výstavba krymského mostu je financovaná z federálneho rozpočtu v rámci federálneho programu „Sociálny a hospodársky rozvoj Krymskej republiky a mesta Sevastopoľ do roku 2020“, a celkové náklady tohto projektu sa odhadujú na 228 miliárd rubľov. Začiatok prevádzky pre automobilovú dopravu bol naplánovaný na december 2018, ale bude v predstihu otvorený v máji 2018. Začiatok železničnej dopravy sa očakáva v decembri 2019.

Zdroj: Tacc, Russia1, Миллет