Napätú geopolitickú situáciu vo svete chce viacero krajín „západného sveta“ zneužiť na povolenie cenzúry

Nezávislé úsilie štátov bojovať proti falošným správam pravdepodobne nebude účinné a existuje skutočné nebezpečenstvo, že povedú k potlačeniu iných názorov a očisteniu informačného priestoru pred nežiaducimi médiami, ktoré nedodržujú oficiálnu líniu štátu, uviedol v utorok vedúci oddelenia medzinárodných informačných problémov Informačného a tlačového oddelenia ruského ministra zahraničných vecí Maxim Buyakevič.

Počas diskusii na 40. zasadnutí Výboru OSN pre informácie Buyakevič prezentoval návrh Ruskej federácie na vytvorenie mechanizmu proti falošným správam.

„Jednostranné a multidirekčné pokusy niektorých krajín bojovať proti falošným správam na úrovni ich vnútroštátnych právnych predpisov pravdepodobne nebudú účinné a ako ukazuje prax, existuje reálne nebezpečenstvo, že v poli tohto boja sa medzinárodné právo a všeobecne uznávané demokratické a humanistické zásady dostanú do pozadia , uvoľňujúc cestu k totalitným metódam potláčania nesúhlasu, vyčisteniu informačného priestoru pred nechcenými médiami a dokonca aj k obmedzeniu názorov jednotlivcov. Vo výsledku tieto praktiky budú viesť k degradovaniu právnych základov občianskej spoločnosti normálneho fungovania a všeobecných ľudských práv a slobôd, pre ktoré ľudstvo bojovalo dlhé roky,“ – povedal diplomat.

Maxim Buyakevič ďalej uviedol, že Ruská federácia vyzýva krajiny sveta, aby spolupracovali na tejto ceste a spoločne vyvinuli úsilie na vytvorenie mechanizmu na boj proti falšovaniu správ, ktorý by vyhovoval záujmom všetkých krajín. Podľa diplomata ruská strana v tejto súvislosti naliehavo vyzýva OSN, aby venovala osobitnú pozornosť tejto otázke pri plánovaní svojej práce na nasledujúce obdobie.

Diplomat ďalej pripomenul, že „Delegácia RF už vlani navrhla začať rozvíjať základné parametre stratégie boja proti falošným správam pod záštitou sekretariátu OSN. Treba však uznať, že odvtedy sme v tejto veci nezískali žiadny významný pokrok v tejto oblasti, keďže riziká spojené s týmto javom sa zhoršujú iba v súvislosti s globálnymi politickými turbulenciami a návratom mnohých štátov do praxe konfrontácie informácií prostredníctvom modelov studenej vojny.“

Maxim Buyakevič ďalej uviedol, že „V súčasnej situácii je zrejmé, že vážnou výzvou nie je toľko falošných správ ako takých, ale z túžby niektorých štátov využiť ich kvôli politickej konjunktúre ako zámienku posilnenia kontroly nad národným informačným priestorom a legalizácie cenzúry, čo môže spôsobiť nenapraviteľné škody v inštitúcii nezávislej žurnalistiky, ktorá je základným kameňom modernej občianskej spoločnosti. Naviac to porušuje také základné princípy medzinárodného práva, ako je rovnaký prístup k informáciám pre všetkých a slobodu prejavu.“

Ruská federácia – pre jazykovú paritu

Vo svojom prejave zástupca ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie vyjadril znepokojenie nad tým, že sekretariát OSN zastavil vysielanie na internetových stránkach Svetovej organizácie videozáznamov z plenárnych zasadnutí Valného zhromaždenia a Hospodárskej a sociálnej rady vo všetkých šiestich úradných jazykoch OSN (arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine). Podľa Bouyakeviča používatelia teraz môžu prehodnotiť vystúpenia rečníkov na stretnutiach OSN iba v pôvodnej verzii a v anglickom preklade.

„Navyše, súčasný popis všetkých prejavov vo všeobecnosti vrátane Bezpečnostnej rady je zverejnený iba v angličtine. Výsledkom je, že na jednej strane formálne časť videoobsahu je naďalej archivovaná vo všetkých úradných jazykoch, na druhej strane významná časť cieľového publika je v skutočnosti odrezaná od prístupu k informáciám, pretože stratilo možnosť vyhľadávania záznamov v iných jazykoch ako je angličtina,“ – povedal diplomat.

Podľa Bouyakeviča nie je možné pripustiť situáciu, v ktorej sa znalosť angličtiny stane akým si prechodom do sveta OSN, čo podkopáva základnú zásadu celosvetového pokrytia organizácie.

„Sme presvedčení, že akékoľvek kroky, ktoré sú na úkor parity jazykov, sú neprijateľné, najmä rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú obsadzovanie portálu organizácie ako ústredný prvok jej aktivít. Nie je potrebné prekročiť úspechy v oblasti viacjazyčnosti, ale naopak zvýšiť úsilie v tomto smere,“ – povedal Buyakevič.

Zdroj: Tacc