Ruska federácia a Egyptská arabská republika plánujú prehĺbiť vzájomnú spoluprácu

V piatok 4. mája v Moskve Mária Zacharovová oficiálna hovorkyňa ministerstva zahraničia Ruskej federácie informovala na tlačovej konferencii, o nadchádzajúcej oficiálnej štátnej návšteve delegácie z Egyptskej arabskej republiky. Návšteva je naplánovaná na 14. mája a jej cieľom je posilniť vzájomnú bilaterálnu spoluprácu v celom rozsahu. Na konci článku sa nachádza video z tlačovej konferencie o celkovej dĺžke 1h 38m.

Mária Zacharovová

14. mája sa v Moskve plánuje ďalšie kolo rozhovorov medzi zahraničnými a obrannými ministerstvami Ruska a Egypta. Predpokladá sa, že sa uskutočnia separátne stretnutia, ako aj kontakty vo formáte „dva plus dva“. Konzultačný mechanizmus v tomto formáte bol založený v novembri 2013, a zdôrazňuje dôvernú povahu rusko-egyptských vzťahov, ktoré dosiahli úroveň strategického partnerstva. Počas nadchádzajúcich stretnutí sa plánuje dôkladná výmena názorov na regionálnu a medzinárodnú agendu, s dôrazom na situáciu na Blízkom východe a v severnej Afrike. Osobitná pozornosť bude venovaná úlohám posilnenie spolupráce medzi Moskvou a Káhirou s cieľom vyriešiť situáciu v krízových oblastiach na základe rešpektovania medzinárodného práva, rešpektovanie suverenity a nezasahovania v regióne štátov do ich vnútorných záležitostí. Zároveň sa plánuje diskutovať aj o ďalších koordinovaných krokoch proti globálnym hrozbám, akými sú terorizmu a extrémizmu.

Ministri ďalej preskúmajú aj stav vecí v kľúčových oblastiach rusko-egyptskej spolupráce, pričom sa zamerajú na praktické úlohy ako je posilnenie spoločnej práce, ktorá by upevnila a rozšírila bilaterálne vzťahy v celom rozsahu.

Egypt je jedným z popredných partnerov Ruskej federácie na Blízkom východe, arabskom svete a africkom kontinente. Naše krajiny historicky spojili putá priateľstva a vzájomného rešpektu a rozmanité vzájomne prospešné partnerstvo. Moskva sa pevne zaviazala pokračovať v aktívnej spolupráci s Egyptom v medzinárodných a regionálnych záležitostiach, rozvíjať celý rad bilaterálnych vzťahov a realizovať rozsiahle spoločné projekty v rôznych oblastiach.

Zdroj: Министерство иностранных дел Российской Федерации