Inaugurácia Vladimíra Putina na prezidenta Ruskej federácie

V Kremeľskom paláci sa 7. mája uskutočnil slávnostný ceremoniál inaugurácie Vladimíra Putina ako prezidenta Ruskej federácie. Ceremónia začala slávnostným vyvesením Ruskej štátnej vlajky. V súlade s článkom 82 Ústavy Ruskej federácie v prítomnosti Rady federácie, poslancov Štátnej dumy a sudcov Ústavného súdu Ruskej federácie, Vladimír Putin, zložil prísahu obyvateľom Ruska. Predseda Ústavného súdu Valerij Zorkin oznámil vstup Vladimíra Putina do funkcie prezidenta Ruskej federácie. Následne sa v katedrále na námestí konala prezentácia prezidentského pluku, vrchného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina pri príležitosti jeho uvedenia do úradu. Prezidentský pluk dnes oslavuje svoje 82. výročie (Videozáznam z inaugurácie na konci článku).

Po inaugurácii prezident Vladimír Putin stanovil ciele pre budúcu vládu na nasledujúcich šesť rokov. Hlava štátu pokračovala v tradícii podpísania májových výnosov analogicky s jedenástimi programovými dokumentmi schválenými 7. mája 2012 po jeho poslednom uvedení do funkcie. Tentoraz, štyri hodiny po nástupe do funkcie, podpísal iba jeden dokument, ale 19-stranový výnos sa vzťahuje na 12 smerov a pre každý z nich sú stanovené špecifické ciele.

Vyhláška je logickým pokračovaním prejavu prezidenta na federálnom zhromaždení, s ktorým Putin vystúpil 1. marca. Rovnako ako v prejave na federálnom zhromaždení, Putin určil hlavnú úlohu vlády v nasledujúcich šiestich rokoch a tou je prelomový vedecký, technologický a sociálno-ekonomický rozvoj. Najdôležitejšie ciele, ktoré Putin schváli, sú zabezpečenie udržateľného prirodzeného rastu populácie Ruskej federácie, zvyšovanie predpokladanej dĺžky života na 78 rokov, zvýšenie reálnych príjmov a dôchodkov pre občanov a zníženie úrovne chudoby na polovicu. Kabinet by tiež mal zlepšiť životné podmienky najmenej 5 miliónov rodín za rok, zvýšiť o polovicu rast počtu organizácií, ktoré vykonávajú technologické inovácie, zabezpečiť urýchlené zavedenie digitálnych technológií v hospodárstve a sociálnej sfére.

Svojím dekrétom nariadil hlava štátu zabezpečiť vstup Ruskej federácie do piatich najväčších ekonomík na svete, zvýšiť mieru hospodárskeho rastu, zachovať makroekonomickú stabilitu vrátane inflácie nie viac ako 4% a vytvorenie vysoko výkonného exportne orientovaného sektora v základných odvetviach hospodárstva vyvíjajúcich sa na základe moderných technológií vybavené vysokokvalifikovanými pracovníkmi.

V dokumente sa vyžaduje, aby vláda do 1. októbra schválila hlavné línie svojej činnosti na obdobie do roku 2024 vrátane stanovených národných cieľov. Kabinet ministrov by zároveň mal predložiť národné programy o 12 smeroch na posúdenie prezidentskej rady pre strategický rozvoj a prioritné projekty: demografia, zdravie, vzdelávanie, bývanie, cesty, produktivita práce, ekológia, digitálna ekonomika, podnikanie, export, veda, kultúra. Pri zostavovaní návrhu federálneho rozpočtu budú týmto programovým cieľom poskytnuté prioritne rozpočtové prostriedky na realizáciu.

Zdroj: Tacc, Президент России