Sergej Lavrov sa v Moskve stretol so svojím nemeckým náprotivkom

Minister zahraničia Ruskej federácie Sergej Lavrov sa vo štvrtok stretol so svojím nemeckým náprotivkom Heikom Maasom a po spoločných rozhovoroch, poskytol médiám na tlačovej konferencii vyjadrenie ohľadne rusko-nemeckých vzťahov, situácie v Sýrii a vystúpenia USA z medzinárodnej dohody o jadrovom programe Iránu. Sergej Lavrov na úvod tlačovej konferencie privítal svojho nemeckého kolegu, ktorý prvýkrát vo svojej funkcii nemeckého ministra zahraničia navštívil Ruskú federáciu. „V prvom rade by som chcel ešte raz privítať v Moskve svoj náprotivok, ministra zahraničných vecí Nemecka H.Maasa, ktorý uskutočnil svoju prvú návštevu našej krajiny na čele nemeckého ministerstva zahraničia. Sme radi, že v počiatočnej fáze činnosti novej nemeckej vlády sa na tejto úrovni obnovili kontakty. Rokovania, ktoré sme už uskutočnili, a v ktorých ideme pokračovať ďalej, boli veľmi užitočné,“ – povedal Sergej Lavrov a pokračoval ďalej, že:

Spoločný dialóg

Diskutovali sme o celom rade problémov bilaterálnych vzťahov a medzinárodnej agendy. Podľa môjho názoru máme spoločný záujem na pravidelnom dialógu medzi Ruskom a Nemeckom. Veríme, že je to veľmi dôležité, najmä v súčasnej situácii v Európe a vo svete ako celku. Ruská Federácia je na strane druhej pripravené spolupracovať s Berlínom v najširšom spektre oblastí spoločného záujmu, pričom sa opiera o solídny základ, ktorý bol dosiahnutý v minulosti, a ktorý by sme chceli zachovať.

Vzájomný obchod

S uspokojením sme poznamenali, že od začiatku minulého roka dochádza k stálemu rastu objemu obchodu a dynamika investícií sa zlepšuje. V tejto súvislosti okrem iného vidíme výsledok činnosti rusko-nemeckej pracovnej skupiny pre strategickú spoluprácu v oblasti ekonomiky a financií (AWG). Existujú aj iné mechanizmy dvojstrannej praktickej spolupráce vrátane rusko-bavorskej pracovnej skupiny na podporu hospodárskej spolupráce.

Severný prúd 2

Jednou z najdôležitejších zložiek našej interakcie je energia. Berieme na vedomie, že nová nemecká vláda aj naďalej bude podporovať výstavbu plynovodu „Nord Stream-2“ ako komerčný projekt, ktorý spĺňa záujmy európskych krajín, čo prispieva k diverzifikácii trás dodávok zemného plynu do Európy, zníženie tranzitných rizík a posilnenie spoločnej európskej energetickej bezpečnosti.

Rozvoj ľudských kontaktov

Vyjadrili sme vzájomnú spokojnosť s tým, ako sa konajú podujatia v rámci Roku regionálnych a komunálnych partnerstiev. Uzavretie roka sa plánuje na september tohto roku v Nemecku. Súhlasili sme, ako najlepšie osláviť túto udalosť. Privítali sme záujem, ktorý sa prejavil počas súčasného roka pri vytváraní partnerských vzťahov s obcami našich štátov. Všeobecne platí, že považujeme za dôležité zachovať impulz k ďalšiemu prehlbovaniu medziregionálnych výmen, a to najmä v dopyte v záujme zachovania vzájomnej dôvery a rozvoj ľudských kontaktov, posilnenie historicky úzkych väzieb medzi našimi národmi.

Po roku komunálnych a regionálnych partnerstiev sme sa dohodli, že budeme diskutovať o ďalšej iniciatíve a tou sú vedecké a vzdelávacie partnerstvá. Myslím si, že to bude veľmi užitočné pre rozvoj našich bilaterálnych vzťahov.

Máme tiež záujem o rozvoj kontaktov prostredníctvom štruktúr občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti venujeme osobitnú pozornosť činnosti Petrohradského dialógu.

Európska únia

Dotkli sme sa stavu vzťahov medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Ruská federácia má záujem o silnú Európsku úniu, ktorá by pôsobila ako konštruktívny a predvídateľný partner a presadzovala zahraničnú politiku založenú na európskych záujmoch.

Sýria

Dotkli sme sa aj situácie v sýrskej osade. Tu vidíme zbližovanie stanovísk, pokiaľ ide o nedotknuteľnosť rezolúcie BR OSN 2254, pod ktorou sa Sýrsky ľud a všetky etnické a náboženské skupiny musia dohodnúť o budúcnosti svojej krajiny, s podporou medzinárodného spoločenstva pod záštitou OSN. Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že raketové útoky, ktoré uskutočnili Spojené štáty, Británia a Francúzsko voči Sýrii, boli vykonané pod falošnou zámienkou použitia chemických látok a predtým ako mohla OPCW vykonať zodpovedajúce vyšetrenie na mieste, kde sa údajne chemický útok odohral, a to je úplne nelegitímne. Samozrejme, tieto údery spôsobili veľmi silnú stratu úsilia o zintenzívnenie politického procesu. Avšak Ruská federácia sa bude usilovať o skoré obnovenie rokovaní v Ženeve na základe rezolúcie BR OSN 2254 a Kongresu sýrskeho národného dialógu v Soči. Predovšetkým to znamená, bezvýhradné rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Sýrie. Súhlasili sme s podrobnejším prerokovaním tejto témy v súvislosti s prácou pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre otázky bezpečnosti.

Irán

Zvláštna pozornosť sa venovala situácii, ktorá sa objavila po vyhlásení USA o odstúpení od spoločného akčného plánu o iránskom jadrovom programe, myslím si, že je dôležité, aby všetci ostatní účastníci tohto akčného plánu mohli rýchlo posúdiť súčasnú situáciu, uskutočniť potrebné konzultácie a vypracovať kroky , čo by umožnilo zachovať tento najdôležitejší dokument, pre regionálnu stabilitu a zachovanie režimu nešírenia zbraní hromadného ničenia.

Ocenili sme vyváženú reakciu iránskeho vedenia na toto rozhodnutie, pretože je potrebné posúdiť všetky dôsledky tohto kroku, ktorý spravil Washington. Tu by bola rýchlosť pravdepodobne neproduktívna.

Pokiaľ ide o jednostranné sankcie USA, nemôžeme s tým nič robiť, ale iná vec je, že sa to nemôže týkať zrušenia sankcií uložených Bezpečnostnou radou OSN. Toto zrušenie nie je predmetom revízie.

Zdroj: Министерство иностранных дел Российской Федерации, Tacc