Ruská federácia uskutočnila historickú udalosť keď otvorila cestný úsek krymského mostu

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin v utorok 15. mája otvoril diaľničnú časť krymského mostu, keď osobne sadol za volant nákladného vozidla Kamaz, s ktorým prešiel po celom diaľničnom úseku krymského mostu na čele kolóny, ktorá pozostávala z 36 vozidiel. Kolóna sa skladala z automobilov, ktoré sa používali pri stavbe mostu (videá na konci článku). Kolóna na krymskom pobreží v Kerči sa stretla s pracovníkmi, ktorí sa zúčastnili výstavby mosta. Prezident im poďakoval za ich prácu a zdôraznil, že výstavba krymského mosta bola založená predovšetkým na materiáloch a technológiách Ruskej federácie. Krátko predtým navštívila hlava štátu riadiace centrum krymského mosta, ktoré sa nachádza na Tamanskej strane. O pripravenosti na spustenie prevádzky prvej etapy mosta bol Vladimír Putin informovaný úradujúcim ministrom dopravy Maximom Sokolovom a hlavou spoločnosť Strojgazmontaž Arkadyom Rotenbergom. Pre verejnosť bude osobná automobilová a hromadná doprava z oboch strán, spustená v stredu 16. mája od 05:30 moskovského času. Preprava bude spustená súčasne z oboch brehov Kerčského prielivu – oba dopravné pásy v každom smere, maximálna povolená rýchlosť bude 90 km / h. Zároveň vstup na krymský most z polostrova Taman a Kerč bude otvorený hodinu pred spustením premávky, konkrétne ​​16. mája v 04:30 moskovského času.

Prišiel, ako sľúbil

Prezident Ruskej federácie nepochybuje, že doprava pre nákladné vozidlá na krymskom moste bude otvorené na jeseň tohto roku, a vlaková doprava v roku 2019. „Blahoželám vám, toto je prvá časť, prvá etapa, ale pravdepodobne najdôležitejšia, nepochybujem o tom, že v priebehu jedného roka budete môcť odštartovať aj úsek pre nákladnú dopravu a následne dokončiť aj železničnú časť,“ – povedal Putin počas rozhovoru s pracovníkmi. Oni na druhej strane poznamenali, že prezident prišiel na otvorenie, ako sľúbil pri nedávnej návšteve výstavby. Hovorca prezidenta Dmitrij Peskov povedal, že „Bol to Putin, ktorý inicioval túto výstavbu. Mnohí neverili v uskutočniteľnosť takýchto plánov a Putin opäť ukázal, že dokonca aj tie najambicióznejšie plány môžu byť realizované, takže dnes je z tohto hľadiska a aj z hľadiska symboliky mimoriadne dôležitý deň,“ – zdôraznil zástupca Kremľa.

Historická udalosť

Prezident Vladimír Putin v utorok povedal, že otvorenie mosta Kerčského prielivu je historickou udalosťou. „Úprimne vám blahoželám k tomuto pozoruhodnému, sviatočnému a skutočne historickému dňu v plnom zmysle tohto slova! Je to historické, pretože v rôznych historických epochách, dokonca aj počas cárskeho režimu, ľudia snívali o tom, že tento most postavia. Či už to bolo v 30. rokov minulého storočia, v 40-tych a 50-tych rokoch minulého storočia a nakoniec, vďaka vašej práci a vášmu talentu, sa tento projekt a tento div, uskutočnil,“ – povedal Putin keď predniesol príhovor stavebným pracovníkom a dodal, „Ďakujem vám za to.“

Prezident Ruskej federácie osobitne poďakoval organizátorom projektu, ktorí „bez akéhokoľvek preháňania kladú všeobecné štátne záujmy nad svoje osobné a skupinové záujmy“. Prezident tiež vyjadril vďačnosť armádnym inžinierom, ekológom, archeológom, vedcom, projektantom, inžinierom a pracovníkom zapojeným do realizácie projektu krymského mosta. „Na tejto stavbe pracuje viac ako 10 000 ľudí, a na vrchole prác pracovalo viac ako 15 000 ľudí a takmer 220 podnikov z celej Ruskej federácie sa podieľalo na tomto projekte,“ – povedal Putin a dodal, že „Krymský most pomôže rozvinúť hospodárstvo Krymu a Sevastopolu novým tempom a s novou kvalitou, čo zvýši životnú úroveň miestneho obyvateľstva.“

Ruská federácia má v pláne pokračovať v realizovaní podobných projektoch

Putin sľúbil, že Ruská federácia bude pokračovať v budovaní rozsiahlych infraštruktúrnych zariadení, podobných ako je krymský most. „Budeme pokračovať v práci na projektoch tohto druhu v celej krajine, budeme stavať nové cesty, nové mosty, nové letiská a prístavy. Budeme mať lepší život a zvýšime dôstojnosť našich ľudí,“ – povedal Putin a obrátil sa k staviteľom a dodal, že. „Rozhodne sa nám to podarí, pretože máme talentovaných ľudí.“

V rekordnom čase

Pri prechode mostom hlava štátu hovorila s dvoma vedúcimi stavby, generálnym riaditeľom spoločnosti SGM-Most, Alexanderom Ostrovským a jeho zástupcom Dmitrijom Kondakovom, ktorí s ním sedeli v nákladnom vozidle Kamaz. Odpoveď na otázku hlavy štátu, koľko času trvalo vytvorenie cesty a železničných častí mosta (mostných oblúkov) cez Kerčskú prieliv, povedal Ostrovský, že táto práca začala len 1,5 roka pred stavbou – spolu s geologickým výskumom.

Krymský most (Kerčský most)

Po zjednotení Krymskej autonómnej republiky s Ruskou federáciou, ktoré sa uskutočnilo na základe výsledkov referenda miestneho obyvateľstva Krymského poloostrova v roku 2014, sa začala výstavba mosta cez Kerčský prieliv. V januári 2015 bola podrobne rozpracovaná koncepcia potrebného prechodu na Krymský poloostrov a následne ruská vláda vydala príkaz na určenie dodávateľa na projektovanie a výstavbu mosta. V tom istom roku 17.februára, sa podpísala zmluva na zhotovenie zadaných prác so spoločnosťou Strojgazmontaž, a stavebné práce sa začali vykonávať vo februári 2016. Krymský most sa stane jedným z najväčších mostov v Rusku. 19 km dlhá trasa začína na polostrove Taman, prebieha pozdĺž existujúcej päťkilometrovej hrádze a pokračuje na ostrov Tuzla, z ktorého prechádza na Krymský poloostrov pri meste Kerč. Automobilová časť mosta bude pozostávať zo štyroch jazdných pruhov, odhadovaná rýchlosť premávky bude až 120 km/h a nosnosť mostu je projektovaná na 40 tisíc áut denne. Železnica bude mať dve koľaje a denne bude môcť ísť až 47 (96) vlakov. Odhadovaná rýchlosť osobných vlakov je 120 km/h a nákladných 80 km/h. Dva mostné oblúky, ktoré sú 227 metrov dlhé a 35 metrov vysoké, umožnia plynulú plavbu pre všetky lode. Výstavba krymského mostu je financovaná z federálneho rozpočtu v rámci federálneho programu „Sociálny a hospodársky rozvoj Krymskej republiky a mesta Sevastopoľ do roku 2020“, a celkové náklady tohto projektu sa odhadujú na 228 miliárd rubľov. Začiatok prevádzky pre automobilovú dopravu bol naplánovaný na december 2018, ale bude v predstihu otvorený v máji 2018. Začiatok železničnej dopravy sa očakáva v decembri 2019.

Zdroj: Tacc, Russia1, Миллет, Президент России