Galileo má ďalšie dva satelity

Začiatkom nedeľňajšej noci odštartovala ruská nosná raketa Sojuz 2 s dvoma novými satelitmi pre európsky globálny navigačný systém. Po dosiahnutí nízkej obežnej dráhy sa vrchný stupeň Fregat odpojil od druhého stupňa rakety Sojuz 2, a pokračoval vo vynášaní nákladu na finálnu obežnú dráhu. Štart sa uskutočnil 05.12.2021 o 01:19 stredoeurópskeho času z kozmodrómu v Kourou. Komentovaný prenos v angličtine sa nachádza na konci článku.

Kourou

Francúzska Guyana je jediné územie Európskej únie a Francúzska, ktoré sa nachádza na juhoamerickom kontinente. Väčšinu územia pokrýva tropický dažďový prales. Obyvatelia sú najmä černosi, mulati, mestici a Indiáni. Venujú sa najmä poľnohospodárstvu, chovu dobytka, ťažbe dreva, zlata, bauxitu a výrobe rumu a kože. V minulosti francúzska vláda musela ukončiť prevádzku kozmodrómu v Alžírsku a pochopiteľne začala hľadať vhodné miesto pre jeho náhradu. Nakoniec sa rozhodla pre mestečko Kourou vo Francúzskej Guyane. Nový kozmodróm vznikol v roku 1964 a nesie meno Guyanské kozmické centrum. Po vzniku Európskej kozmickej agentúry(ESA, European Space Agency), ktorá bola založená v roku 1974, kozmodróm prešiel pod jej patronát. Poloha Guyanského kozmického centra sa nachádza v blízkosti rovníku, čo poskytuje výhodu pri vynášaní nákladov na niektoré orbity.

ESA Roscosmos a Sojuz 2

Ruská federácia a Európska únia sa dohodli na spolupráci ohľadne nosných rakiet Sojuz 2. Podľa podpísanej dohody ESA získala možnosť používať raketový nosič Sojuz 2 a Roscosmos získal možnosť používať kozmodróm v Kourou. V roku 2007 sa začala budovať potrebná infraštruktúra a prvý štart rakety Sojuz 2 z Francúzskej Guayny sa uskutočnil v roku 2011. Vďaka spoľahlivým a výkonným nosičom akými sú Vega, Sojuz 2 a Ariane 5, ESA získala dôležité miesto na trhu kozmických dopravcov. Zároveň sa v posledných rokoch stala druhým najvýznamnejším hráčom na poli kozmického výskumu.

Sojuz 2

Nová generácia nosných rakiet Sojuz-2 bola vyvinutá s cieľom postupne nahradiť staršie nosiče a zachovať modernizačný potenciál. Aby sa zachovala vysoká spoľahlivosť a neriskovalo sa nasadenie príliš veľa nových komponentov, vznikli modifikácie Sojuz 2.1a, Sojuz 2.1b a pre vojsko Sojuz 2.1v. Pri nosnej rakete Sojuz-2.1a boli nasadené injektory, s pokročilým zmiešavaním paliva v motoroch prvého stupňa (v centrálnom stupni a v urýchľovacích postranných blokoch). Ďalej bol použitý nový kontrolný systém unifikovaný pre všetky stupne a nový digitálny rádiotelemetrický systém. Nový digitálny riadiaci systém zvýšil flexibilnosť, nosnosť, a umožnil zvýšiť presnosť príletu na orbitu. Všetky stupne nosnej rakety sú maximálne unifikované, pre možnosť použitia spoločných modifikácii v oboch verziách nosiča. Nosná raketa Sojuz-2.1b má naviac v druhom stupni nový efektívnejší motor RD-0124, čo jej umožňuje vynášať na orbitu o 500 kg ťažší náklad. Oba nosiče majú možnosť použiť viaceré hlavice a najväčšia z nich, má dĺžku nákladového priestoru 11.43 metra o priemere 4.11 metra. Nosné rakety Sojuz-2.1a a Sojuz 2.1b už nahradili vyradené nosiče Sojuz-U(1973-2017) a Sojuz-FG(2001-2019). Čo sa týka rakety Sojuz 2.1v, tá je určená primárne pre vojsko a jej konštrukcia je iná. Nenachádzajú sa na nej urýchľovacie bloky a centrálny stupeň má motor NK-33, ktorý stále patrí medzi špičku v raketových motoroch. Podrobnejšie informácie sú na českej prípadne anglickej Wikipédii.

Galileo

Galileo je civilný globálny navigačný systém Európskej únie. Jeho služby využívajú nespočetné množstvo zariadení, firiem a organizácií. Pri jeho vzniku v roku 1999 sa ozývali kritické hlasy, keďže priamo konkuruje americkému GPS. Našťastie vyhral zdravý rozum a Európska únia postupne vybudovala vlastný nezávislý civilný navigačný systém. Prvý testovací satelit sa vypustil v roku 2005 a prvé prevádzkové satelity vyniesla raketa Sojuz 2 v roku 2011. Navigačný systém sa stal plne operačným v roku 2019. Okrem globálnych navigačných služieb Galileo poskytuje európskym krajinám aj možnosť využitia pre vojenské účely. Konkrétne ide o 3 druhy služieb. Prvá je Open Service, ktorá je zadarmo, a presnosť systému sa pohybuje do 4m horizontálne. Druhá je Commercial Service, ako naznačuje názov je to spoplatnená šifrovaná služba určená pre komerčný sektor a jeho presnosť v kombinácii s podzemnými stanicami môže byť až do 10cm. Tretia služba je šifrovaná a nesie názvy Public regulated service a Safety of life service. Je určená pre ozbrojené zložky európskych štátov, pre dopravcov a pre záchranné systémy. Satelity pre Galileo vyrába firma OHB, ktorá garantuje životnosť jedného satelitu 12 rokov. Okrem navigačného systému Galileo sú v prevádzke aj ďalšie globálne navigačné systémy ako napríklad už spomínaný a známejší americký GPS, Glonass Ruskej federácie a čínsky BeiDou. Podrobnejšie informácie o navigácii Galileo a jeho satelitoch, sa nachádzajú v tomto pdf.

Komentovaný štart v angličtine
Zdroj: Arianespace, ESA, OHB, Wikipédia