Roscosmos a ESA december 2021

Záverom roka 2021 sa uskutočnilo niekoľko štartov rakiet pod patronátom Európskej vesmírnej agentúry a Roscosmosu. V prvej polke decembra úspešne štartovala raketa Proton-M z kozmodrómu Bajkonur. Koncom decembra sa uskutočnil štart rakety Ariane 5 pod taktovkou ESA. Nasledoval štart rakety Sojuz 2 pod patronátom Roscosmosu a záver roka patril úspešnému štartu novej nosnej rakety Angara A5 pre armádu Ruskej Federácie.

Roscosmos Proton Express

Štart rakety Proton-M sa uskutočnil 13.12 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Náklad tvorili dve telekomunikačné družice Express AMU3 a AMU7, ktoré vrchný stupeň Breez-M úspešne dopravil na prechodné obežné dráhy. Po odpojení sa pomocou vlastných motorov v priebehu 60 dní dostanú na svoje cieľové dráhy. Družice Express AMU3 a AMU7 sú určené na poskytovanie pevnej a mobilnej komunikácie, šírenie digitálnej televízie a na prístup k vysokorýchlostnému internetu a prenos dát pre územie Ruskej federácie a krajín SNŠ.

Záznam štartu

ESA Ariane 5 NASA JWST

Európska vesmírna agentúra dňa 25.12 uskutočnila dlho očakávaný štart rakety Ariane 5 z Korou, ktorá úspešne vyniesla na orbitu vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba. História tohto projektu sa začala písať v roku 1996, keď boli uvolnené prvé financie cca pol miliardy amerických dolárov. Za týmto projektom stoja tri vesmírne agentúry NASA, ESA a CSA(kanadská). Celkové náklady sa od roku 1996 do 2021 stihli vyšplhať na približne desať miliárd dolárov a z USA okrem pozitívnej PR zaznievajú aj negatívne ohlasy na adresu tohto projektu, keďže realizácia trvala viac ako 25 rokov a celkové náklady sú neadekvátne za „v priemere 3 metrové zrkadlo“, ktoré bude umiestnené na obežnej dráhe. Viac informácií ohľadne JWST nájdete na stránkach NASA a Wikipédii.

Záznam štartu

ESA a Roscosmos Sojuz

Z Bajkonuru sa 27.12.2021 uskutočnil štart raketového nosiča Sojuz 2.1b. Náklad tvorili družice firmy One Web, ktorá buduje na obežnej dráhe sieť družíc, ktoré budú poskytovať globálne internetové služby. Vrchný stupeň Fregat všetky družice úspešne rozmiestnil na plánované obežné dráhy. Kontrakt s firmou One Web Roscosmos realizuje v spolupráci s európskou vesmírnou agentúrou a štarty nosných rakiet sa uskutočňujú z troch kozmodrómov, konkrétne z Bajkonuru, Vostočného a z Kourou.

Záznam štartu

Ministervo obrany RF Angara A5

Ruská armáda z kozmodrómu Pleseck uskutočnila 28.12.2021 úspešný štart novej nosnej rakety Angara A5. Cieľom tohto štartu bolo otestovať novú nosnú raketu, ktorá má postupne nahradiť raketu Proton M. Náklad tvorila hmotnostná maketa, ktorú nový horný stupeň s názvom Perzeus, umiestnil na vopred vypočítanú dráhu.

Záznam štartu

Rok 2021 Roscosmos

Počas roka 2021 Roscosmos uskutočnil celkovo 25 štartov nosných rakiet, ktoré úspešne vyniesli svoj náklad na plánované orbity. Išlo o dvasaťdva nosných rakiet Sojuz 2, dva Protony M a jednu Angaru A5. Navyše sa Roscosmosu podarilo úspešne rozšíriť MKS o nový multifunkčný modul Nauka a uzlový modul Pričal.

zdroje: Roscosmos, Минобороны России, ESA, Wikipedia, NASA