Progress MS-19

V utorok 15. februára 2022 o 07:25:40 moskovského času sa uskutočnil úspešný štart nosnej rakety Sojuz-2.1a s nákladnou kozmickou loďou Progress MS-19 z kozmodrómu Bajkonur. Po 8 minútach a 48 sekundách letu sa úspešne odpojila nákladná kozmická loď Progress od nosnej rakety a po vyklopení solárnych panelov a rádiokomunikačných antén, prešla v plne automatickom režime na dvojdňovú približovaciu letovú schému k MKS. Pripojenie je naplánované 17. februára 2022 o 10:06 moskovského času (±3 min), na dokovací modul Poisk. Dokovanie sa plánuje vykonávať automaticky pod dohľadom špecialistov centra pre riadenie misie TsNIIMash(súčasť Roscosmosu) a kozmonautov Antona Škaplerova a Pyotra Dubrova.

Náklad

Nákladný priestor lode obsahuje približne 1 600 kg vybavenia a materiálov. Ide o zariadenia na údržbu palubných systémov, materiál na lekárske kontroly, sanitárne a hygienické potreby, odevy, čerstvé prídely potravín a výrobkov pre členov posádky 66. expedície, ako aj zásielky balíkov určené pre program ruského vedeckého a aplikovaného výskumu a experimentov. Konkrétne ide o:

 • Balík s názvom Neurolab je určený pre program Pilot-T. Ide o lekárske experimenty, ktoré skúmajú vplyv dlhodobých letových faktorov na kvalitu odborných činností kozmonautov.
 • Balenia s názvom Vzduch a Povrch sú určené pre experiment Aseptic. Ide o vývoj prostriedkov na zabezpečenie sterility pri vykonávaní bioexperimentov.
 • Balík s názvom Biologické analýzy je určený pre experiment Biodegradácia. Ide o výskum vplyvu mikroflóry na štrukturálne materiály vo vesmíre a vývoj metód biologickej bezpečnosti kozmických lodí.
 • Balík s názvom Biomodul je pre experiment Photobioreactor. Ide o zisťovanie možnosti získania potravy a kyslíka z fotosyntetických mikrorias Spiruliny.
 • Balenia s názvom Šálky a Skúmavky sú určené pre experiment Biomag-M. Ide o skúmanie vplyvu kozmických faktorov na vlastnosti bioorganizmov pred magnetickým poľom Zeme.
 • Balenia BOP, PM a PS sú určené pre experiment Kaskáda. Ide o vývoj účinných metód biotechnologickej výroby bunkových kultúr v mikrogravitácii.
 • Balenie s názvom Probiovit obsahuje komponenty pre vývoj technológie na výrobu farmakologických výrobkov s imunomodulačnými vlastnosťami v mikrogravitácii.

Okrem toho sa v nákladnom priestore nachádza šesť Cubesatov, ktoré sú navrhnuté na manuálne vypustenie z MKS počas výstupu posádky do kozmu.

Progress MS

Nová generácia zásobovacích kozmických lodí Progress, ktoré boli nasadené koncom roku 2015, nesú označenie MS. Hmotnosť kozmickej lode je 7150 kg, dĺžka lode je 7200 – 7480 mm, priemer 2720 mm a objem nákladných priestorov lode je 7,6 metra kubického. Hmotnosť užitočného nákladu môže dosiahnuť 2500 kg. Oproti predchádzajúcej verzii Progress M-xxM boli vylepšené a zmodernizované tieto systémy:

 • modifikácia orientačných a manévrovacích raketových trysiek pre zvýšenie spoľahlivosti kritických manévrov
 • doplnenie o podporu navigácie GLONASS pre lepšiu a presnejšiu orientáçiu lode v priestore
 • zväčšenie kapacity palubných akumulátorov z 325 na 425 Ah
 • modernizácia osvetlenia lode pomocou LED technológie
 • zosilnená protimeteorická ochrana lode
 • modernizácia spojovacieho vybavenia pre zabezpečenie permanentnej komunikácie lodi so zemou
 • náhrada pôvodného optického navigačného periskopu VSK-4 video systémom
 • nový systém pre automatické spojenie KURS – NA s polovičnou hmotnosťou a tretinovou spotrebou energie oproti predchádzajúcemu typu

Ďalšie informácie sa nachádzajú v komentovanom prenose a v priložených infografikách.

Záznam štartu
Záznam komentovaného štartu
Pripojenie k MKS
zdroje: Roscosmos, Wikipedia