Vyvíjajú Spojené štáty biologické zbrane na základe etnika?

V prvom rade by sme vás chceli upozorniť na publikovaný článok z pred viac ako štyroch rokov „Vyvíjajú Spojené štáty biologické zbrane proti RF?„(kliknutím na názov si ho môžete prečítať), presný dátum 06 november 2017. Začiatkom marca 2022 boli na Ukrajine zadržané dokumenty, ktoré začínajú dokazovať vývoj biologických zbraní viazané na etnikum. 10 marca 2022 o tom informoval generálporučík Igor Kirillov. Na túto tému už zasadala aj BR OSN. Materiál vo formáte pdf k jednotlivým brífingom 10.03, 17.03, 24.3.

Brífing náčelníka jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl RF Generálporučík Igor Kirillov 07.03.2022

Ruské ministerstvo obrany opakovane upozorňovalo na vojenské biologické programy, ktoré Pentagon realizuje v postsovietskom priestore.

Najmä na území Ukrajiny sa vytvorila sieť, ktorá zahŕňa viac ako 30 biologických laboratórií, ktoré možno rozdeliť na výskumné a sanitárno-epidemiologické.

Objednávateľom vykonávaných prác je Úrad na zníženie obranných hrozieb (DTRA) Ministerstva obrany USA. Na realizácii projektov sa podieľa spoločnosť pridružená k vojenskému oddeleniu, predovšetkým Black and Veatch.

Práce prebiehajú v troch hlavných oblastiach. V prvom rade ide o monitorovanie biologickej situácie podľa Pentagonu v navrhovaných oblastiach na rozmiestnenie vojenských kontingentov štátov bloku NATO. Druhým je zber a vývoz kmeňov nebezpečných mikroorganizmov do Spojených štátov amerických. Tretím smerom je výskumná práca na štúdiu potenciálnych agensov biologických zbraní špecifických pre danú oblasť, ktoré majú prirodzené ohniská a sú prenosné na človeka.

Napríklad od roku 2021 Pentagon realizuje projekt „Diagnostika, sledovanie a prevencia zoonotických chorôb v ozbrojených silách Ukrajiny“ s financovaním 11,8 milióna dolárov.

V rokoch 2020-2021 Nemecké ministerstvo obrany vykonalo na území Ukrajiny štúdiu patogénov krymsko-konžskej hemoragickej horúčky, leptospirózy, meningitídy, hantavírusov v rámci ukrajinsko-nemeckej iniciatívy na zaistenie biologickej bezpečnosti na vonkajších hraniciach Európskej únie.

Pod zámienkou testovania liekov na liečbu a prevenciu koronavírusovej infekcie z Ukrajiny vo Výskumnom ústave. Walter Reed z americkej armády odobral niekoľko tisíc vzoriek séra pacientov, najmä tých, ktorí patria k slovanskej etnickej skupine.

Zároveň činnosť biologických laboratórií, ktorých činnosť zaznamenávame už od roku 2014, a program takzvanej „reformy“ ukrajinského zdravotníctva realizovaný Spojenými štátmi, viedli k nekontrolovateľnému nárastu tzv. výskyt obzvlášť nebezpečných a ekonomicky významných infekcií.

Na území Ukrajiny je tak zaznamenaný nárast počtu prípadov rubeoly, záškrtu a tuberkulózy. Výskyt osýpok sa zvýšil viac ako 100-krát. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila Ukrajinu za krajinu s vysokým rizikom prepuknutia detskej obrny.

Domnievame sa, že v roku 2007 bol v gruzínskom biolaboratóriu pod jurisdikciou Pentagonu skonštruovaný kmeň afrického moru ošípaných so zvýšenou nákazlivosťou. Jeho šírenie spôsobilo značné ekonomické škody viacerým štátom vrátane Ukrajiny a Poľska a vylúčilo ich z množstva exportérov bravčového mäsa.

Riaditeľstvo náčelníka NBC ochranných jednotiek Ozbrojených síl RF neustále analyzuje biologickú situáciu na území Ukrajiny.

Podľa našich údajov došlo k núdzovému obmedzeniu biologických programov. Analyzované dokumenty potvrdzujú, že Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny si od 24. februára stanovilo úlohu úplne zničiť bioagenty v laboratóriách.

Z analýzy pokynu pracovníkom laboratória zároveň vyplýva, že postup pri likvidácii zbierok smeruje k ich nenávratnému zničeniu. Z územia Ukrajiny už bolo zrejme odstránené všetko potrebné na pokračovanie v realizácii vojenského biologického programu.

Rozbor činov ničenia ukazuje prácu s pôvodcami moru, antraxu a brucelózy v ľvovskom biologickom laboratóriu, s pôvodcami záškrtu, salmonelózy a úplavice v laboratóriách v Charkove a Poltave. Tu sú niektoré z nich: len v Ľvove bolo zničených 232 kontajnerov s pôvodcom leptospirózy, 30 s tularémiou, 10 s brucelózou, 5 s morom. Celkovo – viac ako 320 kontajnerov. Názvoslovie a nadmerné množstvo biopatogénov svedčí o práci vykonanej v rámci vojenských biologických programov.

Kurátori z Pentagonu chápu, že ak sa tieto zbierky dostanú do rúk ruských odborníkov, potom sa s vysokou mierou pravdepodobnosti potvrdí porušenie Dohovoru o zákaze biologických a toxínových zbraní Ukrajinou a Spojenými štátmi. Konkrétne: vykonávanie prác na zlepšenie patogénnych vlastností mikroorganizmov pomocou metód syntetickej biológie.

Len to môže vysvetliť unáhlenosť, s akou bolo likvidačné opatrenie vykonané.

Toto je len malá časť dokumentov, naďalej pracujeme a budeme vás informovať.

Brífing náčelníka jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl RF Generálporučík Igor Kirillov 10.03.2022

Ruské ministerstvo obrany pokračuje v štúdiu materiálov o realizácii vojenských biologických programov Spojených štátov amerických a ich spojencov v NATO na území Ukrajiny.

Informácie získané z rôznych zdrojov potvrdzujú vedúcu úlohu Úradu pre znižovanie obranných hrozieb USA pri financovaní a vykonávaní vojenského biologického výskumu na území Ukrajiny.

Boli známe podrobnosti o projekte UP-4 , ktorý sa realizoval za účasti laboratórií v Kyjeve, Charkove a Odese a bol navrhnutý na obdobie do roku 2020.

Jeho účelom bolo skúmať možnosť šírenia obzvlášť nebezpečných infekcií prostredníctvom sťahovavých vtákov, vrátane vysokopatogénnej chrípky H5N1, ktorej letalita pre ľudí dosahuje 50 percent, ako aj pseudomoru hydiny.

Vzhľadom na to, že Ukrajina má jedinečnú geografickú polohu, kde sa pretínajú transkontinentálne migračné trasy, v rámci tohto projektu bolo študovaných 145 biologických druhov. Zároveň boli identifikované najmenej dva druhy sťahovavých vtákov, ktorých trasy prechádzajú najmä územím Ruska. Zároveň boli zhrnuté informácie o migračných trasách prechádzajúcich krajinami východnej Európy.

Zo všetkých metód vyvinutých v Spojených štátoch amerických na destabilizáciu epidemiologickej situácie je táto jedna z najbezohľadnejších a najnezodpovednejších, keďže neumožňuje kontrolovať ďalší vývoj situácie. Potvrdzuje to priebeh pandémie novej koronavírusovej infekcie, ktorej výskyt a charakteristika vyvoláva množstvo otáznikov.

Okrem toho je zaujímavý projekt R-781, kde sú netopiere považované za nosiče potenciálnych agentov biologických zbraní .

Medzi priority patrí štúdium bakteriálnych a vírusových patogénov prenosných z netopierov na človeka: mor, leptospiróza, brucelóza, ale aj koronavírusy a filovírusy.

Upozorňuje sa na to, že výskum sa uskutočňuje v bezprostrednej blízkosti hraníc Ruska – v oblastiach pobrežia Čierneho mora a na Kaukaze.

Projekt sa realizuje so zapojením nielen ukrajinských, ale aj gruzínskych biologických laboratórií kontrolovaných Pentagonom v spolupráci s Virginským polytechnickým inštitútom a US Geological Survey.

Analyzované materiály o projekte UP-8 , ktorý je zameraný na štúdium vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky a hantavírusov na Ukrajine, jasne vyvracajú tvrdenie americkej verejnosti, že v biolaboratóriách Pentagonu na Ukrajine pracujú len ukrajinskí vedci bez zásahu amerických biológov. Jeden z dokumentov potvrdzuje, že všetky závažné vysokorizikové štúdie sa vykonávajú pod priamym dohľadom špecialistov zo Spojených štátov amerických .

Výpočet miezd za práce vykonávané ukrajinskými dodávateľmi jasne ukazuje schému ich financovania. Potvrdzuje sa fakt, že Úrad amerického ministerstva obrany platí peniaze za účasť na výskume priamo, bez zapojenia sprostredkovateľov. Pozoruhodné sú extrémne skromné ​​mzdy na americké pomery. Svedčí to o nízkom hodnotení profesionality ukrajinských špecialistov a ich zanedbávaní zo strany amerických kolegov.

Okrem toho študované materiály obsahujú návrhy na rozšírenie vojenského biologického programu USA na území Ukrajiny. Tak sa našli dôkazy o pokračovaní ukončených biologických projektov UP-2, UP-9, UP-10, zameraných na štúdium patogénov antraxu a afrického moru ošípaných.

Pentagon sa zaujíma aj o hmyzie prenášače, ktoré môžu šíriť nebezpečné infekčné choroby. Analýza prijatých materiálov potvrdzuje skutočnosť, že z biologického laboratória v Charkove bolo do zahraničia prevezených viac ako 140 kontajnerov s ektoparazitmi netopierov – blchami a kliešťami .

Je príznačné, že podobné štúdie boli realizované v 40. rokoch minulého storočia pri vytváraní komponentov biologických zbraní japonským oddielom 731, ktorého príslušníci následne utiekli do USA pred prenasledovaním za vojnové zločiny.

Chcem vám pripomenúť, že predstavitelia západných krajín sú mimoriadne opatrní pri presune svojich biomateriálov.

Dostupné dokumenty zároveň potvrdzujú početné prípady presunu biologických vzoriek ukrajinských občanov do zahraničia. Takto bolo 350 kryokontajnerov so vzorkami krvného séra prevezených z Centra verejného zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny do referenčného laboratória pre infekčné choroby Austrálskeho Dohertyho inštitútu pod zámienkou stanovenia titrov protilátok.

Ďalším príkladom je projekt č. 68727 EN financovaný Nemeckom na štúdium pôvodcov krymsko-konžskej hemoragickej horúčky a hantavírusov. V rámci nej bolo do Inštitútu tropickej medicíny Bernanda Nochta (Hamburg) prevezených tisíc vzoriek krvného séra od občanov z rôznych oblastí Ukrajiny patriacich výlučne k slovanskému etniku .

S vysokou mierou pravdepodobnosti môžeme povedať, že jednou z úloh USA a ich spojencov je vytváranie bioagentov schopných selektívne pôsobiť na rôzne etnické skupiny obyvateľstva.

Počas vypočutí, ktoré sa konali 8. marca vo výbore amerického Senátu pre zahraničné veci, námestníčka ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová oznámila prítomnosť biologických objektov na Ukrajine, ktoré sa využívali na výskum v oblasti biologickej bezpečnosti. Vyjadrila obavy z možnosti presunu týchto biologických laboratórií a materiálov, ktoré sa v nich nachádzajú, pod kontrolu ruských ozbrojených síl.

Podľa dostupných informácií sa Američanom už podarilo evakuovať väčšinu dokumentácie z laboratórií v Kyjeve, Charkove a Odese vrátane databáz, biomateriálov a zariadení do Ľvovského Výskumného ústavu epidemiológie a hygieny a na americký konzulát v meste Ľvov. . Je možné, že časť zbierky sa presunie do Poľska.

Nulandová v skutočnosti svojím vyhlásením nepriamo potvrdila implementáciu vojenského biologického programu Pentagonu na Ukrajine, pričom obchádza existujúce medzinárodné dohody.

Brífing náčelníka jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl RF Generálporučík Igor Kirillov 17.03.2022

Ruské ministerstvo obrany pokračuje v štúdiu materiálov prijatých od zamestnancov ukrajinských biologických laboratórií o realizácii vojenských biologických programov Spojených štátov amerických a ich spojencov v bloku NATO na území Ukrajiny.

Západné médiá a niektorí „špecialisti na biológiu“, najčastejšie s druhým americkým občianstvom, vyjadrujú pochybnosti o spoľahlivosti materiálov, ktoré sme zverejnili. Upozorňujem na skutočnosť, že dokumenty majú podpisy skutočných úradníkov a sú osvedčené pečaťami organizácií.

Domnievame sa, že komponenty biologických zbraní vznikli na území Ukrajiny.

Pred vami je dokument zo 6. marca 2015, ktorý potvrdzuje priamu účasť Pentagonu na financovaní vojenských biologických projektov na Ukrajine.

Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že medzi americkým vojenským oddelením a ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny bola uzavretá Dohoda o spoločných biologických aktivitách. Skutočným príjemcom prostriedkov sú však laboratóriá ukrajinského ministerstva obrany, ktoré sa nachádzajú v Kyjeve, Odese, Ľvove a Charkove. Celková suma finančných prostriedkov predstavovala 32 miliónov dolárov.

Nie je náhoda, že tieto biolaboratóriá si Ministerstvo obrany USA a zmluvná spoločnosť Black & Veatch vybrali za realizátorov projektu UP-8, zameraného na štúdium patogénov krymsko-konžskej horúčky, leptospirózy a hantavírusov. Príslušná žiadosť Pentagonu o zapojenie ukrajinských laboratórií do realizácie projektu je uvedená na snímke. Z nášho pohľadu je záujem amerických vojenských biológov spôsobený tým, že tieto patogény majú prirodzené ohniská ako na Ukrajine, tak aj v Rusku a ich použitie sa dá maskovať ako prirodzené prepuknutie chorôb. Aj preto tento projekt získal dofinancovanie a termíny jeho realizácie sa predĺžili.

Analýza dokumentov v časti projektu P-781 o štúdiu spôsobov prenosu chorôb na človeka prostredníctvom netopierov ukázala, že práca prebiehala na báze laboratória v Charkove spolu s neslávne známym centrom R. Lugara v Tbilisi. Celkové náklady Pentagonu na jeho implementáciu na Ukrajine a v Gruzínsku dosiahli 1,6 milióna dolárov, z ktorých väčšinu získala Ukrajina ako hlavný dodávateľ.

Dokumenty, ktoré dostalo ruské ministerstvo obrany, naznačujú, že výskum v tejto oblasti je systematický a prebieha minimálne od roku 2009 pod priamym dohľadom špecialistov z USA v rámci projektov P-382, P-444 a P-568. . Jednou z kurátoriek tejto aktivity bola vedúca kancelárie DTRA na Veľvyslanectve USA v Kyjeve Joanna Wintrall. Možno by ste sa s ňou mali porozprávať s novinármi?

Počas realizácie týchto projektov bolo izolovaných šesť rodín vírusov (vrátane koronavírusov) a tri typy patogénnych baktérií (pôvodcovia moru, brucelózy a leptospirózy). Je to spôsobené hlavnými charakteristikami týchto patogénov, ktoré ich robia atraktívnymi pre infekciu: rezistencia voči liekom, rýchle šírenie zo zvierat na ľudí.

Je potrebné si všimnúť množstvo dokumentov potvrdzujúcich presun biovzoriek odobratých na Ukrajine na územie tretích krajín vrátane Nemecka, Veľkej Británie, Gruzínska.

Pred vami sú oficiálne dokumenty potvrdzujúce odovzdanie päťtisíc vzoriek krvného séra ukrajinských občanov do Centra pridruženého k Pentagonu. R. Lugara v Tbilisi , ako aj 773 vzoriek bolo prevezených do referenčného laboratória v Spojenom kráľovstve . Bola podpísaná dohoda o vývoze neobmedzeného množstva infekčného materiálu do Loefflerovho inštitútu v Nemecku.

Analýza získaných informácií naznačuje, že ukrajinskí špecialisti si nie sú vedomí potenciálnych rizík prenosu biomateriálov, sú v skutočnosti využívaní „v tme“ a nemajú skutočnú predstavu o skutočných cieľoch prebiehajúceho výskumu.

Nárast počtu ohnísk ekonomicky významných chorôb na území Ruskej federácie a v európskych krajinách vyvoláva obavy. Len v roku 2021 škody spôsobené vtáčou chrípkou presiahli 1,7 miliardy rubľov, bolo zničených 6 miliónov kusov hydiny. V európskych krajinách dosiahli straty poľnohospodárskeho priemyslu v dôsledku vtáčej chrípky približne 2,0 miliardy eur.

Charkovský inštitút veterinárneho lekárstva v rámci projektu FLU-FLYWAY skúmal voľne žijúce vtáky ako vektory prenosu vtáčej chrípky. Zároveň sa zhodnotili podmienky, za ktorých sa procesy transferu môžu stať nezvládnuteľnými, spôsobiť ekonomické škody a vytvárať riziká pre potravinovú bezpečnosť.

Tieto dokumenty potvrdzujú zapojenie Charkovského inštitútu do zberu kmeňov vírusov vtáčej chrípky, ktoré majú vysoký epidemický potenciál a sú schopné prekonať medzidruhovú bariéru. Činnosť tohto inštitútu by mala byť predmetom medzinárodného vyšetrovania.

Naďalej prichádzajú informácie o pokusoch o zničenie biomateriálov a dokumentácie v ukrajinských laboratóriách.

Vieme, že počas likvidačnej činnosti v laboratóriu veterinárnej medicíny v obci Khlebodarskoye neboli do budovy ani vpustení pracujúci zamestnanci (občania Ukrajiny)! Súradnice tohto objektu sú uvedené na snímke. Pre pohodlie pri kontrole informácií americkými novinármi sme použili Google mapy. Toto laboratórium spolupracuje s Mechnikov Research Anti-Plague Institute v Odese, ktorý vykonáva výskum patogénov moru, antraxu, cholery, tularémie.

V snahe zahladiť stopy bol biologický odpad z laboratória v Khlebodarskom odvezený 120 km smerom k západnej hranici do oblasti osád Tarutino a Berezino. Všetky tieto skutočnosti eviduje ministerstvo obrany na následné právne posúdenie.

Je potrebné povedať o núdzovom zničení dokumentov v biologickom laboratóriu Cherson.

Jedným z dôvodov takéhoto zhonu môže byť zatajenie informácií o prepuknutí dirofilariózy, choroby, ktorá sa v Chersone vyskytla v roku 2019 a ktorú prenášajú komáre. Vynára sa otázka, prečo boli vo februári zistené štyri prípady nákazy, čo nie je typické pre životný cyklus tohto hmyzu, a to aj pri zohľadnení inkubačnej doby ochorenia. V apríli 2019 zástupcovia Pentagonu navštívili miestne zdravotnícke zariadenia, kde sa oboznámili s výsledkami epidemiologického vyšetrovania a skopírovali si zdravotné záznamy.

Nenašli sa však žiadne listinné dôkazy o tomto ohnisku v Chersonskom laboratóriu. Na základe toho sa domnievame, že naliehavosť zničenia takýchto listinných dôkazov sa vysvetľuje snahou zabrániť ich prístupu k ruským špecialistom.

Okrem toho upozorňuje skutočnosť, že v roku 2018 medzi občanmi žijúcimi v Luhanskej a Doneckej ľudovej republike došlo k prudkému nárastu prípadov tuberkulózy spôsobenej novým multirezistentným kmeňom. Tieto údaje potvrdzujú špecialisti Rospotrebnadzor. Počas masovej epidémie zaznamenanej v oblasti obce Pésky bolo zistených viac ako 70 prípadov ochorenia, ktoré sa skončilo rýchlou smrťou. Môže to naznačovať úmyselnú infekciu, alebo náhodný únik patogénu z niektorého z ukrajinských biologických laboratórií.

V súlade s Dohovorom o zákaze biologických a toxínových zbraní členské štáty predkladajú OSN informácie o predmetoch a prebiehajúcich biologických aktivitách.

Ide o opatrenia na budovanie dôvery, ktoré sa zverejňujú za účelom monitorovania implementácie dohovoru. Od roku 2016, od okamihu, keď sa začala realizácia nami spomínaných projektov (vrátane UP-4, UP-8 a P-781 ), o nich USA a Ukrajina v medzinárodnom spravodajstve zámerne mlčia, a to aj napriek ich zjavnej vojensko-biologickej orientácii. Dokumenty neodrážajú financovanie ukrajinských laboratórií americkou armádou. Takéto utajenie je ďalším dôvodom na zamyslenie sa nad skutočnými cieľmi Pentagonu na Ukrajine.

Rád by som pripomenul historické fakty, keď sa takéto nezodpovedné aktivity Spojených štátov mimo národnej jurisdikcie skončili iba formálnym ospravedlnením americkej administratívy. V októbri 2010 teda americký prezident Obama so súhlasom Bieleho domu uznal skutočnosť, že vykonal nezákonný výskum na občanoch Guatemaly, ktorí boli zámerne infikovaní patogénmi syfilisu a kvapavky.

Ruská federácia opakovane vyzývala na zverejnenie údajov o vojensko-biologických aktivitách Pentagonu na území tretích krajín, no kolektívny Západ na čele so Spojenými štátmi dôsledne túto iniciatívu blokoval a uprednostňoval výskum, ktorý obchádza medzinárodné záväzky. „na základe splnomocnenia“.

Budeme pokračovať v štúdiu dôkazov a informovať svetové spoločenstvo o nezákonných aktivitách Pentagonu na území Ukrajiny.

Brífing náčelníka jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl RF Generálporučík Igor Kirillov 24.03.2022

Ruské ministerstvo obrany pokračuje v analýze dokumentov odhaľujúcich vojensko-biologické aktivity Pentagonu na Ukrajine.

Prichádzajúce materiály nám umožňujú sledovať schému interakcie medzi vládnymi agentúrami USA a ukrajinskými biologickými objektmi. Pozornosť upozorňuje na zapojenie sa do financovania týchto aktivít štruktúr blízkych súčasnému vedeniu USA, najmä investičného fondu Rosemont Seneca, ktorému šéfuje Hunter Biden. Fond disponuje významnými finančnými zdrojmi vo výške minimálne 2,4 miliardy USD. Fond je zároveň úzko prepojený s hlavnými dodávateľmi amerického vojenského oddelenia vrátane Metabioty, ktorá je spolu s Black and Veach hlavným dodávateľom zariadení pre biolaboratóriá Pentagonu po celom svete.

Rozsah programu je pôsobivý. Na jej realizácii sa okrem vojenského rezortu priamo podieľajú Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, Nadácia Georga Sorosa a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Vedecký výskum vykonávajú popredné výskumné organizácie vrátane Národného laboratória v Los Alamos, ktoré vyvíja jadrové zbrane ako súčasť projektu Manhattan.

Celá táto činnosť sa vykonáva pod plnou kontrolou Pentagonu.

Upozorňujeme, že máte pred sebou registračnú kartu, ktorá potvrdzuje, že presne 30 ukrajinských laboratórií nachádzajúcich sa v 14 osadách bolo zapojených do rozsiahlych vojenských biologických aktivít na Ukrajine.

Dokument podpísal námestník štátneho tajomníka kabinetu ministrov Ukrajiny Viktor Polishchuk. Právnym základom jej podpisu bola Dohoda o spolupráci pri zamedzení šírenia technológií, patogénov a informácií, ktoré možno použiť na vývoj biologických zbraní.

Registračná karta identifikuje objednávateľa diela – Úrad na zníženie hrozieb amerického ministerstva obrany, ako aj zoznam biologických objektov.

Ako sme už skôr informovali, objem financií len na obdobie rokov 2018 až 2020 bol približne 32 miliónov dolárov. V texte dokumentu sa uvádza, že Spojené štáty, ich personál a dodávatelia sú oslobodení od povinnosti platiť dane alebo iné podobné poplatky, ktoré sa vyberajú na území Ukrajiny.

Ministerstvo obrany zverejnilo a zhrnulo schému pohybu biomateriálu. Financovanie vojenských biologických aktivít umožnilo Spojeným štátom a ich spojencom vyviezť z Ukrajiny najmenej 16 000 biologických vzoriek.

V súlade s projektom UP-8 vo Ľvove, Charkove, Odese a Kyjeve boli teda odobraté vzorky krvi 4000 vojenským pracovníkom na protilátky proti hantavírusom a 400 na prítomnosť protilátok proti vírusu krymsko-konžskej horúčky.

Takýto rozsiahly skríning prirodzenej imunity obyvateľstva bol realizovaný pravdepodobne za účelom výberu biologických činiteľov, ktoré sú pre obyvateľstvo určitého regiónu najnebezpečnejšie.

Z rozboru dokumentácie vyplýva, že do zahraničia sa vyvážali nielen vzorky tkanív a ľudského krvného séra, ale aj nebezpečné patogény, ako aj ich nosiči. Do Lugar Center v Gruzínsku tak bolo zaslaných viac ako 10 000 vzoriek. Medzi príjemcami sú aj: referenčné laboratóriá v Spojenom kráľovstve, Löfflerov inštitút v Nemecku.

To všetko vytvára riziká pre prenos citlivých genetických informácií do zahraničia, ako aj ohrozenie biologickej bezpečnosti nielen pre Ukrajinu, ale aj pre tie regióny, kam boli vzorky prevezené.

Jednou z priorít amerických zákazníkov je antraxový prostriedok, ktorý sa vyznačuje vysokou škodlivosťou a odolnosťou v prostredí.

Snímka zobrazuje dokumenty projektu UP-2, ktorého jednou z úloh bolo identifikovať pohrebiská uhynutých zvierat, odoberať vzorky pôdy z pohrebísk antraxového dobytka. Záujem amerických vojenských biológov o štúdium hmyzích vektorov na miestach zvieracích pohrebísk tiež nie je náhodný – zrejme analyzovali výsledky prepuknutia antraxu v Yamale v roku 2016, počas ktorého sa objavili prípady prenosného prenosu choroby boli zaznamenané muchy a muchy.

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia antraxu na Ukrajine zostáva priaznivá, vyvstáva otázka potreby pokračujúceho výskumu zo strany Pentagonu a jeho skutočných cieľov.

Poznáme príklady, keď práca americkej armády s antraxom skončila núdzovými situáciami v oblasti biologickej bezpečnosti.

V rokoch 2005 až 2015 boli životaschopné spóry antraxu odoslané z US Army Dugway Proving Ground 194 príjemcom v desiatich krajinách po celom svete.

Súčasná situácia s distribúciou patogénnych biomateriálov z Ukrajiny do európskych krajín môže viesť k smrti ľudí a vytvoreniu ohniska epidemiologickej nestability, ktorej rozsah bude porovnateľný s pandémiou COVID-19.

Pokračujeme v zverejňovaní informácií o výskumoch uskutočnených za účasti ukrajinského vojenského personálu. Chcel by som poznamenať, že takáto práca je v Spojených štátoch zakázaná a mimo nich ju vykonáva vojenské oddelenie.

Už sme spomínali štúdie v rámci projektu UP-8, do ktorých bolo zapojených viac ako štyritisíc ľudí. Podľa údajov zverejnených v bulharských médiách zahynulo len počas experimentov v charkovskom laboratóriu asi 20 ukrajinských vojakov a ďalších 200 bolo hospitalizovaných.

Prijaté dokumenty potvrdzujú pokus testovať na nich doteraz netestované drogy. Hovoríme o skríningovom systéme pre liečivá „Deep Drug“, ktoré neprešli licenčným konaním v USA a Kanade.

Zvláštny cynizmus amerických sponzorov spočíva v tom, že vývojár – spoločnosť „Scymount“ – ponúkol nákup špecifikovaného systému na komerčnej báze, napriek tomu, že zamestnanci Ministerstva obrany Ukrajiny boli prijatí ako dobrovoľníci.

Takéto neprijateľné prístupy s tichým súhlasom americkej administratívy sú normou veľkých farmaceutických spoločností. Indonézske úrady tak v roku 2010 pre početné porušenia ukončili činnosť zdravotníckeho centra amerického námorníctva v Jakarte.

Američania v tomto zariadení vykonávali práce mimo rámca dohodnutého výskumného programu, vykonávali biologické odbery a odmietli informovať indonézsku vládu o dosiahnutých výsledkoch. Materiály, ktoré dostali, boli použité v záujme farmaceutickej spoločnosti Gilead pridruženej k Pentagonu, ktorá testuje svoje lieky, a to aj na území Ukrajiny a Gruzínska.

Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že počet biologických laboratórií v Spojených štátoch je neporovnateľný s inými krajinami. Podľa čínskeho ministerstva zahraničia kontrolujú 336 laboratórií v 30 štátoch mimo národnej jurisdikcie.

Domnievame sa, že v kontexte prichádzajúcich informácií je potrebné požiadať Washington o objasnenie skutočných cieľov činnosti amerických biologických laboratórií v rámci medzinárodného vyšetrovania.

Zdroj: Минобороны России