Európske krajiny prestanú byť konkurencieschopné

Vladimír Putin počas stetnutia o rozvoji ropného priemyslu v RF, sa vyjadril aj k sankciám, Ukrajine a celkovej situácii ohľadne ekonomík krajín europy.

…“Všetko, čo sa dnes v tejto oblasti deje, vrátane, na našu veľkú ľútosť, okolo Ukrajiny, súvisí s nedomyslenou politikou [krajín] takzvaného kolektívneho Západu, ktoré už desaťročia ignorujú ruské absolútne legitímne obavy v oblasti zaistenia bezpečnosti a všetkými možnými spôsobmi povzbudzovali nacionalistické, neofašistické prvky v kyjevskom vedení, pohŕdavo zaobchádzali s problémami, ktoré sa rozvíjali na juhovýchode Ukrajiny a v podstate už osem rokov prispievali k pokračovaniu nepriateľských akcií kyjevského režimu.

A dnes vidíme, že z absolútne politických dôvodov, kvôli vlastným ambíciám a pod tlakom amerického vládcu, európske krajiny zavádzajú stále viac a viac nových sankcií na trhy s ropou a plynom. To všetko vedie k inflácii. A namiesto toho, aby priznali svoje chyby, hľadajú vinníka na našej strane.

Áno, Európania otvorene priznávajú, že ešte nemôžu úplne opustiť ruské energetické zdroje. O to viac je zrejmé, že niektorým štátom EÚ, v ktorých energetickej bilancii je podiel ruských uhľovodíkov obzvlášť vysoký, sa to ešte dlho nepodarí. Oni si však dali takú úlohu, vidíme to. Riešia to bez toho, aby venovali pozornosť škodám, ktoré už napáchali na vlastnej ekonomike.

Človek má dojem, že západní kolegovia – politici a ekonómovia – jednoducho zabudli na základy elementárnych, základných ekonomických zákonov, alebo ich na vlastnú škodu radšej zámerne ignorujú.

Aké výsledky dosahujú svojimi rozhodnutiami?

Najprv. Sankcie, ktoré už prijali naši európski kolegovia, a znejúce deklarácie o možnosti úplného odmietnutia ruských energetických zdrojov v budúcnosti viedli k tomu, že ceny ropy na spotovom trhu rastú. Sami to viete. Na politickej úrovni stojí za to povedať niečo nepresne – je to tak, okamžite sa to odrazí na trhu.

Po druhé. Náklady na ropné produkty na európskom trhu, ako je napríklad nafta, v dôsledku ich skutočného nedostatku rastú ešte rýchlejšie ako ceny ropy. Takáto energetická inflácia – túto energetickú infláciu sa snažia pripísať nám, nazývajú nás našimi menami, všetko zvaľujú na Rusko, snažia sa zakryť, ako som už povedal, vlastné systémové chyby v tejto oblasti. To je už priamo ničenie dopravy a priemyslu v dnešnej Európe, a padá to na plecia spotrebiteľov – miliónov Európanov.

Nakoniec tretie a najdôležitejšie. Odmietanie ruských energetických zdrojov znamená, že Európa sa systematicky a dlhodobo stáva regiónom s najvyššími nákladmi na energetické zdroje na svete. Áno, samozrejme, že tu ceny porastú, aj zdroje sem pôjdu, za tieto ceny, ale zásadne zmeniť situáciu nebude možné. A to je ten najvážnejší spôsob a podľa niektorých odborníkov môže nenávratne podkopať konkurencieschopnosť významnej časti európskeho priemyslu, ktorý už teraz stráca konkurenciu voči firmám z iných regiónov sveta. Teraz sa tieto procesy určite urýchlia. Je zrejmé, že spolu s ruskými energetickými zdrojmi odíde z Európy aj možnosť zvýšenia ekonomickej aktivity do iných regiónov sveta.

Takáto ekonomická samovražda, je samozrejme vnútornou záležitosťou európskych krajín. Musíme konať pragmaticky, vychádzajúc predovšetkým z našich vlastných ekonomických záujmov.“…

Prezident Ruskej federácie sa následne zameral na vnútorné záujmy a pripomenul potrebu hladať pragmatické riešenia.

Zdroj: Президент России, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou DONATE(podporit), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(podporiť). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU