Európska únia pokračuje v streľbe do vlastných kolien

Európska únia s veľkým úsilím schválila šiesty balík sankcií proti Rusku, ktorý znamená zákaz vývozu ropy. Ale nakoniec si rôzni členovia EÚ vyjednali pre seba toľko ústupkov, že šiesty balík pripomína sito a škodí samotnej EÚ viac ako Rusku. O akých ústupkoch hovoríme a kto sú títo „šťastlivci“?

52 dní. Presne toľko času uplynulo medzi zavedením piateho balíka sankcií proti Rusku a prijatím rozhodnutia o relatívnom šiestom. 52 dní vyjednávaní, hlasných vyhlásení a takmer priameho vydierania Európskej únie.

Vyjednávania sa odohrávali v rámci Európskej únie, ktorá sa nevedela dohodnúť na podmienkach sankcií. Viaceré krajiny boli buď proti viacerým opatreniam, alebo za, no s veľkými výhradami.

Napokon sa 30. mája večer zdalo, že vyjenávania sa skončili a Európska únia sa konečne dokázala dohodnúť na obsahu šiesteho balíka.

Ropné embargo

Môžem potvrdiť, že právny text sa už upravuje, je to otázka hodín,“ – povedal šéf Európskej rady Charles Michel.

Zoznam obmedzení zahŕňa odpojenie troch ruských bánk od SWIFT, vrátane Sberbank, zákaz vysielania troch ruských TV kanálov v EÚ, ako aj doplnenie zoznamu osôb, voči ktorým boli uvalené osobné sankcie (podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, objavilo sa tam ďalších 80 podnikateľov).

Perlou šiesteho balíka malo byť ropné embargo. „Dohoda o zákaze vývozu ruskej ropy do EÚ, ktorá pokrýva viac ako dve tretiny dovozu ropy z Ruska, čím odrezáva obrovský zdroj financovania jeho vojnovej mašinérie a vytvára maximálny tlak na Rusko, aby vojnu ukončilo,“ – predpokladal Michel. Na výstupe sa však ukázalo, že perla má vážnu maďarskú chybu. V titulku The Wall Street Journal „Skôr štekot než uhryznutie“.

Faktom je, že sankcie boli prijaté až na výnimky. Najhlasnejší z nich bol prípad Maďarska, do ktorého budú dodávky cez ropovod Družba pokračovať. „Maďarsko bolo vylúčené z ropného embarga. Maďarské rodiny môžu dnes pokojne spávať,“ – napísal premiér Viktor Orbán.

Pripomeňme, že maďarská ekonomika do značnej miery závisí od dovozu ruskej energie, blahobyt obyvateľstva závisí od ekonomiky a sila premiéra Orbána (ktorý má veľmi ťažké vzťahy s establišmentom Európskej únie) závisí od blahobytu populácie. Orbán preto napriek všetkým obvineniam vo svojom odpore voči embargu nebránil Rusko, ale seba. A kvôli sebe vlastne prinútil Európsku úniu, aby upustila od embarga.

Zdalo by sa, že jedna výnimka nič nemení – problém je len v tom, že existuje viacero výnimiek. Zrejme sa môžu „dobre vyspať“ aj rodiny zo Slovenska, Česka a Bulharska. Všetky tieto krajiny sú rovnako ako Maďarsko závislé od ruskej ropy. A to z pohľadu zásobovacej logistiky, aj z pohľadu špecifík ropných rafinérií na ich územiach.

Podľa bulharského premiéra Kirila Petkova štátna rafinéria pracuje s ruskou uralskou ropou a jednoducho nemôže okamžite prejsť na iné druhy. „Výnimka nám dá príležitosť vysporiadať sa s našou rafinériou a vyhnúť sa zvýšeniu cien v dôsledku zmeny kvality ropy,“ – povedal bulharský premiér.

Opäť by sa zdalo, že sa nič kritické nestalo. Vnútrozemské Maďarsko, Slovensko a Česká republika dostávajú ropu ropovodom Družba a predstavujú len 10 % dovozu ropy dočasne oslobodeného od embarga.

Problémom však je, že ropu cez tento ropovod dostávali aj iné krajiny. „Cez Česko a Slovensko išla ropa do Nemecka a Rakúska. Cez Maďarsko – do krajín bývalej Juhoslávie,“ – vysvetľuje docent Vadim Trukhachev z Ruskej štátnej humanitnej univerzity.

Ropovod celkovo predstavoval asi tretinu celkového vývozu ruskej ropy do EÚ. A je možné, že po nadobudnutí platnosti embarga bude export pokračovať – len táto ropa už nebude nominálne ruská, ale maďarská či slovenská. So všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre štátny rozpočet týchto štátov.

Výnimky pokračujú

Výnimky sa pri rope nekončili – ostatné krajiny si dokázali vyjednať úľavu pre seba na iných sankčných bodoch.

Gréckym lodiarom sa tak napríklad podarilo odmietnuť zahrnúť do sankcií klauzulu zakazujúcu lodiam pod vlajkami členských štátov EÚ prepravovať ruskú ropu do tretích krajín.

Neexistujú žiadne, zdôrazňujem to, žiadne sankcie, ktoré by sa týkali gréckej lodnej dopravy v súvislosti s prepravou ropy z Ruska do tretích krajín,“ – povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a pokračoval,  „Teraz sa môže každý rozhodnúť sám za seba a možno bude musieť so svojím svedomím súhlasiť s pripravenosťou v tejto chvíli zapojiť sa do tohto druhu prepravy tovaru z Ruska.“

Dokonca aj Cyprus dokázal povedať svoje závažné slovo. Na žiadosť ostrovných úradov bol z balíka sankcií vyškrtnutý zákaz pre Rusov kupovať nehnuteľnosti v členských štátoch EÚ. Zrejme rovnakú požiadavku vyslovilo aj Bulharsko a množstvo ďalších štátov, kde predstavitelia ruskej strednej triedy uprednostňujú nákup nehnuteľností, od ktorých je, samozrejme, závislá tamojšia ekonomika.

V skutočnosti má Európa z prijatia šiesteho balíka sankcií viac problémov ako výhod

Na jednej strane bola koncepcia európskej jednoty zasiahnutá vážnym imidžom. Ukázalo sa, že viaceré členské štáty EÚ (aj tie, ktoré nemajú veľmi radi Rusko, ako Česká republika) nehodlajú hodiť svoje ekonomiky na oltár podpory Ukrajiny.

Navyše ochota EÚ urobiť ústupky Maďarsku, Českej republike, Grécku, Cypru atď. povzbudzuje ostatné, menej rázne štáty, aby sa vydali na cestu odporu.

Bohužiaľ, sankcie nefungujú… Neklesol ani rubeľ, ani Rusko to nepocítilo finančne,“ – povedal chorvátsky prezident Zoran Milanovič a pokračoval, „Európski občania za to doplatia a Vladimír Putin sa bude len spokojne usmievať.

Viacerí európski politici sa preto už teraz stavajú proti zopakovaniu hanby – teda začať diskutovať o siedmom balíku sankcií.

Myslím si, že šiesty balík je veľkým krokom vpred a myslím si, že by sme sa mali teraz zastaviť. Je potrebné uviesť tento balík do praxe a pozrieť sa na jeho dôsledky,“ – povedal belgický premiér Alexandre de Croo.

Zdroj: ВЗГЛЯД, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU