Kyjevský režim pokračuje v páchaní vojnových zločinov

Medzirezortné koordinačné veliteľstvo Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu v spolupráci s poverenými federálnymi výkonnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní starostlivo zaznamenáva početné skutočnosti o trestných činoch kyjevského režimu proti civilnému obyvateľstvu Ukrajiny a ľudových republík Donbass, ako aj využívanie civilnej infraštruktúry vojenským personálom Ozbrojených síl Ukrajiny a militantmi ukrajinských nacionalistických formácií na vojenské účely:

  • v Lisičansku, Luhanská ľudová republika, v školách č. 9 (Dokuchaev ul.), č. 14 (Garibaldi ul.), č. 28 (Moskovskaja ul.) a v materskej škole č. 6 (štvrť 40 rokov víťazstva), vojenská personál ozbrojených síl Ukrajiny vybavený pevnosťami a muničnými skladmi a v bytových domoch (Victory Street) palebné pozície a ostreľovacie stanovištia. Na územiach susediacich s budovami sa zároveň nachádzajú obrnené vozidlá, delostrelectvo a MLRS a evakuácia miestnych obyvateľov sa zámerne nevykonala
  • v Privolyi Luhanskej ľudovej republiky v materskej škole „Kalinushka“ (Krupskaja ulica) nacionalisti umiestnili pozície ostreľovačov, ťažkú ​​techniku ​​a MLRS, obyvatelia okolitých domov sú násilne držaní v priestoroch predškolského zariadenia
  • v Záporoží, na území školy č.12 (Motorostroiteley Ave.), internátnej školy č.2 (ul. Igora Sikorského) a materskej školy č.81 (ul. Kazachja), sú rozmiestnené jednotky ukrajinských ozbrojených formácií, ťažké zbrane a rozmiestnené vojenské vybavenie
  • v husto obývaných oblastiach Kramatorska Doneckej ľudovej republiky v budovách odborných škôl č. 14 (Geroev Ukrainy ul.) a č. 28 (Parkova ul.), lýceum č. 4 (Dvortsovaja ul.), školy č. (ul. Družby) a č. 12 (sv. Vasilij Štus), jednotky územnej obrany vybavili pevnosti a muničné sklady a na priľahlé územie umiestnili delostrelectvo a MLRS, pričom miestni obyvatelia sú pod zámienkou zaistenia bezpečnosti držaní vo vzdelávacích inštitúciách. Militanti, vediac, že ​​obeťami takýchto kriminálnych činov sa môžu stať aj civilisti, cielene strieľajú na osady Doneckej ľudovej republiky a pozície ruských ozbrojených síl, čím vyvolávajú opätovnú paľbu, aby boli zodpovední za zničenie civilnej infraštruktúry podľa predtým vypracovaného scenára.

Okrem toho, podľa dostupných dôveryhodných informácií, kyjevský režim v Charkovskej oblasti zorganizoval ďalšiu provokáciu proti miestnemu obyvateľstvu s cieľom následne obviniť ruské jednotky z údajne nevyberaných úderov proti civilistom, ako aj vytvoriť podmienky na ich vysťahovanie z bytov a domov. Na realizáciu tejto provokácie v Charkovskej oblasti jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nasadili delostreleckú batériu, ktorá periodicky ostreľuje obytné oblasti Charkova. Na pokyn kyjevských úradov sa plánuje využiť ukrajinských a zahraničných novinárov na prípravu falošných fotografií a video materiálov o údajných „vraždách civilistov v meste Rusmi“, ktoré budú vo veľkej miere distribuovať západné tlačové agentúry.

Tieto skutočnosti opäť dokazujú úplné ignorovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva zo strany ukrajinských orgánov. Deje sa tak s tichým súhlasom krajín takzvaného civilizovaného Západu, ktoré naďalej privierajú oči pred početnými vojnovými zločinmi kyjevského režimu.

Opäť zdôrazňujeme, že OS Ruskej federácie v rámci plnenia úloh špeciálnej vojenskej operácie poskytujú civilnému obyvateľstvu všestrannú pomoc a podporu, správajú sa k civilnému obyvateľstvu výlučne ľudsky a nezasahujú do civilnej infraštruktúry krajiny.

Za uplynulých 24 hodín bolo bez účasti ukrajinskej strany evakuovaných z nebezpečných oblastí Ukrajiny a republík Donbasu na územie Ruskej federácie 21 662 ľudí, z toho 3 312 detí a celkovo 1 980 826 ľudí od začiatku špeciálnej vojenskej operácie, z toho 314 318 detí.

Štátnu hranicu Ruskej federácie prešlo 299 388 kusov osobných vozidiel, z toho 4 189 kusov denne.

V zakladajúcich celkoch Ruskej federácie pravidelne funguje viac ako 9,5 tisíc stredísk prechodného ubytovania. S prichádzajúcimi utečencami sa pracuje individuálne a poskytuje sa promptná pomoc pri riešení rôznych naliehavých otázok súvisiacich s ďalším ubytovaním, pomocou pri hľadaní zamestnania, zabezpečením miesta pre deti v materských školách a školských zariadeniach, ako aj pri poskytovaní sociálnych dávok a ďalšej podpory.

Horúca linka Medzirezortného koordinačného veliteľstva Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu, federálne výkonné orgány, zakladajúce subjekty Ruskej federácie a rôzne verejné organizácie dostali za posledných 24 hodín 47 žiadostí o evakuáciu do Ruska, na území Donecka a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj do oblastí Záporožskej, Mykolajivskej, Charkovskej a Chersonskej oblasti kontrolovanej ruskými ozbrojenými silami. Celkovo databáza obsahuje 2 758 392 takýchto odvolaní z 2 139 osád na Ukrajine a území republík Donbas kontrolovaných kyjevskými úradmi.

V šiestich prístavoch (Cherson, Nikolaev, Černomorsk, Očakov, Odesa a Južnyj) zostáva zablokovaných 70 zahraničných lodí zo 16 štátov. Hrozba ostreľovania a vysoké mínové nebezpečenstvo, ktoré vytvoril oficiálny Kyjev, nedovoľujú lodiam voľne ísť na otvorené more.

V dôsledku súboru opatrení prijatých ruským námorníctvom bolo eliminované nebezpečenstvo mín vo vodnej oblasti prístavu Mariupol a obnova prístavnej infraštruktúry pokračuje podľa plánu.

Ozbrojené sily Ruskej federácie vytvorili potrebné podmienky na prevádzku dvoch námorných humanitárnych koridorov, ktoré sú bezpečnými pruhmi pre pohyb lodí:

  • v Čiernom mori (denne od 08:00 do 19:00 (moskovského času) – môžu opustiť prístavy Cherson, Nikolaev, Černomorsk, Očakov, Odesa a Južný juhozápadným smerom od teritoriálneho mora Ukrajiny s dĺžkou 139 míľ a šírkou 3 míle
  • v Azovskom mori (nepretržite) – môžu opustiť prístav Mariupol s dĺžkou 115 míľ a šírkou 2 míle v smere k Čiernemu moru.

Podrobné informácie o fungovaní námorných humanitárnych koridorov sa vysielajú denne každých 15 minút prostredníctvom VHF rádia na 14 a 16 medzinárodných kanáloch v angličtine a ruštine.

Kyjevské úrady sa naďalej vyhýbajú interakcii so zástupcami cudzích štátov a lodiarskych spoločností pri riešení otázky zabezpečenia bezpečného odchodu zablokovaných lodí do zhromažďovacích priestorov.

Zároveň pretrváva nebezpečenstvo pre plavbu a poškodenie prístavnej infraštruktúry v dôsledku unášania ukrajinských mín vytrhnutých z kotvy pozdĺž pobrežia štátov Čierneho mora.

Ruská federácia prijíma celý rad opatrení na zaistenie bezpečnosti civilnej plavby vo vodách Čierneho a Azovského mora.

Odmínovacie oddiely Ozbrojených síl Ruskej federácie a ruského ministerstva pre mimoriadne situácie plnia úlohy čistenia územia Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky od výbušných predmetov.

Celkom skontrolované: 3 450,08 ha území (vrátane 0,8 ha za deň); 35 objektov (z toho 13 spoločensky významných objektov); dva mosty a 9,64 km ciest. Bolo zistených a zneškodnených 28 698 výbušných predmetov, z toho 15 za deň.

Federálne výkonné orgány spolu so zakladajúcimi subjektmi Ruskej federácie, rôznymi verejnými organizáciami a vlasteneckými hnutiami pokračujú v hromadení humanitárnej pomoci. Na zberných miestach je pripravených viac ako 38 000 ton základných potrieb, životne dôležitých liekov a potravinových balíčkov vrátane detskej výživy.

Najväčší príspevok k poskytovaniu pomoci mali:

  • Ministerstvo Ruskej federácie pre civilnú obranu, núdzové situácie a odstraňovanie následkov katastrof, Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie, Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie, Ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií Ruskej federácie, Federálnej agentúry pre námornú a riečnu dopravu, Federálnej exekútorskej služby, Federálnej služby štátnej registrácie, katastra a kartografie, Federálnej agentúry pre národnosti
  • Republiky Bashkortostan, Dagestan, Kabardino-Balkarsko, Krym, Sacha (Jakutsko), Tatarstan a Čečenská republika, územia Krasnodar, Prímorsko a Chabarovsk, Archangelsk, Belgorod, Brjansk, Voronež, Kaluga, Leningrad, Moskva, Rostov, Saratov, Samara Sverdlovský, Tulský, Uľjanovský a Jaroslavľský región, Chanty-Mansijský autonómny okruh, ako aj mestá Moskva, Petrohrad a Sevastopoľ
  • medzi politickými stranami a neziskovými organizáciami – „Jednotné Rusko“, Všeruské verejné hnutie „Ľudový front“, Všeruská verejná organizácia veteránov „Bojové bratstvo“, autonómna nezisková organizácia na podporu humanitárnych programov „Rus. Humanitárna misia, otvorená akciová spoločnosť „Ruské železnice“, Štátna korporácia pre vesmírne aktivity „Roskosmos“ a celoruská verejno-štátna organizácia „Zväz žien Ruska“.

Od 2. marca 2022 už Ruská federácia dodala na Ukrajinu 34 004,2 ton základných vecí, potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu, vykonala 1 193 humanitárnych akcií, vrátane štyroch za posledný deň v Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, ako aj región Cherson, počas ktorého bolo civilnému obyvateľstvu presunutých 393 ton humanitárnej pomoci.

V Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, Charkovskej a Záporožskej oblasti sa 20. júna 2022 konajú štyri humanitárne akcie, počas ktorých sa obyvateľom presunie 614,5 tony základných vecí a potravín. – Informoval generálplukovník Mizincev.

Dobrovoľníci mimovládnej organizácie „Food for Life. Donbass“ spolu s „Food for Life. Russia“ s podporou NM LPR dodali teplé jedlo a čerstvú zeleninu do mesta Rubižne. – MIL LNR

Tri regióny Ruska sa zapojili do obnovy Mariupolu

V Mariupole už sú dodávatelia z Petrohradu, Tuly a Moskvy, ktorí chcú v meste postaviť 12 päťposchodových budov za tri mesiace (video 1). Základ sa kladie namiesto bývalého azovského trhoviska.Viceguvernér Moskovskej oblasti Evgeny Khromushin navštívil zariadenia so šéfmi okresov Mariupol, Novoazovsky a Telmanovsky (foto 1). Hlavnou úlohou je pripraviť školy na akademický rok, domy na vykurovaciu sezónu, obnoviť cesty a inžinierske siete. Úrady Petrohradu pošlú peniaze z mestského rozpočtu na obnovu Mariupolu. – Christina Paramonová

V posledných dňoch sa v médiách na Slovensku objavovali negatívne informácie ohľadne mesta Mariupol. Konkrétne o tom, ako v ňom civilisti trpia, musia znášať zlé zaobchádzanie, choleru a mnoho ďalších absurdných klamstiev. Čitatelia si majú možnosť pozrieť ďalšie video ukazujúce aktuálny život v Mariupole z 20.06.2022 a môžu si spraviť názor na „objektivitu“ mainstreamových médií

Zdroj: Министерство обороны Российской Федерации, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU