Kyjevský režim naďalej využíva lekársku infraštruktúru na vojenské účely

Medzirezortné koordinačné veliteľstvo Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu v spolupráci s poverenými federálnymi výkonnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní naďalej zaznamenáva skutkovú podstatu trestných činov kyjevského režimu proti civilnému obyvateľstvu Ukrajiny a ľudových republík Donbass, ako aj využitie lekárskej infraštruktúry na vojenské účely:

  • v mestskej poliklinike Odessa č. 29 (ul. Akademika Zabolotnyj) boli rozmiestnené jednotky územnej obrany, a na priľahlom území delostrelectvo a MLRS, pričom všetci pacienti, bez ohľadu na ich zdravotný stav, boli cynicky vykázaní z liečebne.
  • v centrálnej mestskej nemocnici Avdiivka (ul. Kommunalnaja) Doneckej ľudovej republiky nacionalisti vybavili palebné pozície a ostreľovacie stanovištia, a prístupy k inštitúcii boli zamínované, ale miestne obyvateľstvo o tom nebolo zámerne informované
  • v Privolye (Lomonosova ulica) Luhanskej ľudovej republiky príslušníci ozbrojených síl Ukrajiny na území Oblastnej psychiatrickej nemocnice v Lisičansku vybavili pevnosť, sklady munície a zbraní, umiestnili obrnené vozidlá a delostrelectvo, a násilne držali civilistov v suteréne.

Okrem toho v Slavjansku v Doneckej ľudovej republike na území psycho-neurologického internátu (ul. Kurčatov) a hygienickej a epidemiologickej stanice (ul. Svoboda), ozbrojenci ukrajinských ozbrojených útvarov vybavili kasárne, umiestnili obrnené vozidlá, delostrelectvo a MLRS, pričom miestni obyvatelia neboli evakuovaní z okolitých domov a nacionalisti ich v skutočnosti využívajú ako „ľudský štít“.

Napriek opakovaným vyhláseniam Medziagentúrneho koordinačného veliteľstva Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu tieto a ďalšie podobné skutočnosti Svetová zdravotnícka organizácia a svetové spoločenstvo doteraz ignorovali.

Opätovne vyzývame krajiny svetového spoločenstva, Organizáciu Spojených národov, Svetovú zdravotnícku organizáciu, Medzinárodný výbor Červeného kríža a ďalšie medzinárodné organizácie, aby ovplyvnili oficiálny Kyjev a prijali účinné opatrenia na zamedzenie využívania civilnej infraštruktúry ozbrojenými formáciami Ukrajiny na vojenské účely.

Za posledný deň bolo bez účasti ukrajinskej strany evakuovaných z nebezpečných oblastí Ukrajiny a republík Donbas na územie Ruskej federácie 21 947 ľudí vrátane 3 826 detí a celkovo od začiatku špeciálnej armády prevádzky, 2 002 773 osôb, z toho 318 144 – deti.

Štátnu hranicu Ruskej federácie prešlo 303 778 kusov osobných vozidiel, z toho 4 390 za deň.

V zakladajúcich celkoch Ruskej federácie pravidelne funguje viac ako 9,5 tisíc stredísk prechodného ubytovania. S prichádzajúcimi utečencami sa pracuje individuálne a poskytuje sa promptná pomoc pri riešení rôznych naliehavých otázok súvisiacich s ďalším ubytovaním, pomocou pri hľadaní zamestnania, zabezpečením miesta pre deti v materských školách a školských zariadeniach, ako aj pri poskytovaní sociálnych dávok a ďalšej podpory.

Za posledný deň dostalo Medzirezortné koordinačné veliteľstvo Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu, federálne výkonné orgány, zakladajúce subjekty Ruskej federácie a rôzne verejné organizácie 55 žiadostí o evakuáciu do Ruska na území Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj do oblastí Záporožia, Mykolajiva, Charkova a Chersonských oblastí kontrolovaných ruskými ozbrojenými silami. Celkovo databáza obsahuje 2 758 447 takýchto odvolaní z 2 139 osád na Ukrajine a území republík Donbas kontrolovaných kyjevskými úradmi.

V šiestich prístavoch (Cherson, Nikolaev, Černomorsk, Očakov, Odesa a Južnyj) zostáva zablokovaných 70 zahraničných lodí zo 16 štátov. Hrozba ostreľovania a vysoké mínové nebezpečenstvo, ktoré vytvoril oficiálny Kyjev, nedovoľujú lodiam voľne ísť na otvorené more.

V dôsledku súboru opatrení prijatých ruským námorníctvom bolo eliminované nebezpečenstvo mín vo vodnej oblasti prístavu Mariupol a obnova prístavnej infraštruktúry pokračuje podľa plánu.

Ozbrojené sily Ruskej federácie vytvorili potrebné podmienky na prevádzku dvoch námorných humanitárnych koridorov, ktoré sú bezpečnými pruhmi pre pohyb lodí:

  • v Čiernom mori (denne od 08:00 do 19:00 (moskovského času) – môžu opustiť prístavy Cherson, Nikolaev, Černomorsk, Očakov, Odesa a Južný juhozápadným smerom od teritoriálneho mora Ukrajiny s dĺžkou 139 míľ a šírkou 3 míle
  • v Azovskom mori (nepretržite) – môžu opustiť prístav Mariupol s dĺžkou 115 míľ a šírkou 2 míle v smere k Čiernemu moru.

Podrobné informácie o fungovaní námorných humanitárnych koridorov sa vysielajú denne každých 15 minút prostredníctvom VHF rádia na 14 a 16 medzinárodných kanáloch v angličtine a ruštine.

Kyjevské úrady sa naďalej vyhýbajú interakcii so zástupcami cudzích štátov a lodiarskych spoločností pri riešení otázky zabezpečenia bezpečného odchodu zablokovaných lodí do zhromažďovacích priestorov.

Zároveň pretrváva nebezpečenstvo pre plavbu a poškodenie prístavnej infraštruktúry v dôsledku unášania ukrajinských mín vytrhnutých z kotvy pozdĺž pobrežia štátov Čierneho mora.

Ruská federácia prijíma celý rad opatrení na zaistenie bezpečnosti civilnej plavby vo vodách Čierneho a Azovského mora.

Odmínovacie oddiely Ozbrojených síl Ruskej federácie a ruského ministerstva pre mimoriadne situácie plnia úlohy čistenia územia Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky od výbušných predmetov.

Celkom skontrolované: 3 474,8 hektárov území (vrátane 24,72 hektárov za deň); 35 objektov (z toho 13 spoločensky významných objektov); dva mosty a 9,64 km ciest. Bolo zistených a zneškodnených 28 921 výbušných predmetov, z toho 223 za deň.

Federálne výkonné orgány spolu so zakladajúcimi subjektmi Ruskej federácie, rôznymi verejnými organizáciami a vlasteneckými hnutiami pokračujú v hromadení humanitárnej pomoci. Na zberných miestach je pripravených viac ako 38,5 tisíc ton základných vecí, životne dôležitých liekov a potravinových balíčkov vrátane detskej výživy.

Najväčší príspevok k poskytovaniu pomoci mali:

  • Ministerstvo Ruskej federácie pre civilnú obranu, núdzové situácie a odstraňovanie následkov katastrof, Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie, Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie, Ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií Ruskej federácie, Federálnej agentúry pre námornú a riečnu dopravu, Federálnej exekútorskej služby, Federálnej služby štátnej registrácie, katastra a kartografie, Federálnej agentúry pre národnosti
  • Republiky Bashkortostan, Dagestan, Kabardino-Balkarsko, Krym, Sacha (Jakutsko), Tatarstan a Čečenská republika, územia Krasnodar, Prímorsko a Chabarovsk, Archangelsk, Belgorod, Brjansk, Voronež, Kaluga, Leningrad, Moskva, Rostov, Saratov, Samara Sverdlovský, Tulský, Uljanovský a Jaroslavľský región, Chanty-Mansijský autonómny okruh, ako aj mestá Moskva, Petrohrad a Sevastopoľ
  • medzi politickými stranami a neziskovými organizáciami – „Jednotné Rusko“, Všeruské verejné hnutie „Ľudový front“, Všeruská verejná organizácia veteránov „Bojové bratstvo“, autonómna nezisková organizácia na podporu humanitárnych programov „Rus. Humanitárna misia, otvorená akciová spoločnosť „Ruské železnice“, Štátna korporácia pre vesmírne aktivity „Roskosmos“ a celoruská verejno-štátna organizácia „Zväz žien Ruska“.

Od 2. marca 2022 už Ruská federácia dodala na Ukrajinu 34 618,7 ton základných vecí, potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu, za posledný deň vykonala 1 197 humanitárnych akcií vrátane štyroch v Doneckej a Luhanskej oblasti. ako aj Záporožskej a Charkovskej oblasti, počas ktorých bolo civilnému obyvateľstvu presunutých 614,5 tony humanitárnej pomoci.

Dňa 21. júna 2022 sa v Doneckej ľudovej republike, Záporoží, Charkove a Chersonskej oblasti konajú štyri humanitárne akcie, počas ktorých sa obyvateľom presunie 253,5 tony základných vecí a potravín. – Informoval generálplukovník Mizincev.

Ďalšia humanitárna pomoc z Ruskej federácie smerovala do niekoľkých oslobodených oblastí Luhanskej národnej republiky

Zdroj: Министерство обороны Российской Федерации, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU