Ruská federácia nie je vo vojne s Ukrajinou, ani s ukrajinskou armádou, ale s kolektívnym Západom a NATO

Rozhovor s ministrom obrany Ruskej federácie, armádnym generálom Sergejom Šojgu.

Sergej ako by ste charakterizovali súčasnú všeobecnú situáciu v Ozbrojených silách Ruskej federácie?

Všetky druhy a zložky ozbrojených síl, vrátane jadrovej triády, plnia svoje úlohy v súlade s Ústavou Ruskej federácie a pokynmi vrchného veliteľa Ruskej federácie – nášho prezidenta.

Ako je to teraz na Ukrajine?

V skutočnosti prebieha veľa ťažkej bojovej práce, ktorú so cťou vykonávajú naši vojaci, Luganská, Donecká ľudová republika a ďalšie jednotky a dobrovoľníci, ktorí sa zúčastňujú tejto operácie.

Luhanská ľudová republika bola oslobodená, hnutie v Doneckej ľudovej republike pokračuje. Pod kontrolou sú aj časti Chersonskej a Záporožskej oblasti.

A tu, samozrejme, nemôžem nezdôrazniť, že dnes nie sme vo vojne ani tak s Ukrajinou, ani s ukrajinskou armádou, ako s kolektívnym Západom. Pretože so zbraňami, ktoré mala Ukrajina – je dnes vlastne koniec. Ide o bývalú sovietsku zbraň. Mnohí z mladých Európanov, najmä tí horliví, sa snažia. Oni, myslím, vypratali všetko, čo mali, dôkladne pozametali všetky sklady, aby všetko preniesli.

Toto všetko neustále odklepávame a už nadišiel čas, kedy sme naozaj vo vojne s kolektívnym Západom plus NATO.

Keď o tom hovoríme, máme na mysli nielen zbrane, ktoré sú dodávané v obrovských množstvách, v obrovských objemoch – a samozrejme nachádzame spôsoby a metódy boja proti týmto zbraniam – ale, samozrejme, aj tie systémy, ktoré sú: komunikácia systémy, systémy spracovania informácií a spravodajské systémy, satelitné spravodajstvo.

Predstavte si, že pracujú pre nich, poviem nie „pre nich“, ale proti nám, vlastne celá konštelácia satelitov NATO – podľa našich odhadov viac ako 70 vojenských a viac ako 200 civilných satelitov. Pracujeme na prieskume umiestnenia našich jednotiek.

No a potom aj dodávka toho, čomu sa hovorí vysoko presné zbrane. Prekvapilo nás, že v poslednom čase sa jej počet snaží akosi utajiť. Pre široký okruh to môže byť tajomstvo, ale pre nás nie.

Chápeme, prečo sú tieto veci pred širokou verejnosťou skryté. Pretože stále častejšie, presnejšie povedané, takmer každý deň vidíme útoky týchto zbraní na civilné obyvateľstvo.

Práve včera boli takýmito zbraňami zabití civilisti a toto nie je prvá smrť. Zasiahli nemocnice, zasiahli preplnené miesta. Toto, ako sme si mysleli, nejaký druh nedostatku kontroly – v skutočnosti je to absolútne úplná kontrola. Pod kontrolou západných inštruktorov, kurátorov, ktorých je pomerne veľa. Posledná skupina, ktorá dorazila z bývalého a aktívneho vojenského personálu, je 150 ľudí. Je to vlastne úplne príkaz. Západné velenie sedí v Kyjeve, ktorý riadi všetky operácie.

Chápeme tiež, že v počiatočnej fáze predstavovali ozbrojené sily Ukrajiny asi 201-202 tisíc ľudí. Počas tejto doby viac ako 100 tisíc ich strát – 61 207 ľudí a ďalších 49 368 zranených. Ide o značné straty. To znamená, že ak hovoríme o niečo viac ako 200 tisíc v armáde a viac ako 100 tisíc stratách, je to polovica stratenej armády.

Preto sú v štvrtej vlne mobilizácie, zmobilizovaných je takmer 300-tisíc. A ako vidíte, pravdepodobne prostredníctvom rôznych kanálov, informačných zdrojov – táto práca pokračuje rôznymi smermi, ako sa hovorí: „z pláže na stanicu“ je zachytenie.

A ďalej nemožno nepovedať viac o inštruktoroch tu. Ale nielen inštruktorov, ale aj žoldnierov, ktorí sú v tomto prostredí a dnes ich tam na mieste zostalo niečo vyše tisíc. Väčšina – niekto odišiel, niekto zomrel – zomrelo viac ako dvetisíc žoldnierov.

Ale, samozrejme, snažili sa a snažia sa prispieť … a tu nejde hlavne o to, že tam prišli, ale o to, že nábor týchto ľudí je vlastne pod taktovkou panovníka.

Teda štáty, z ktorých prišli – v skutočnosti týchto žoldnierov verbujú alebo privierajú oči pred tými, ktorí sa týmto náborom zaoberajú.

Nedá mi, aby som nepovedal, že sme o tom dlho nehovorili, o našich stratách… Naše dnešné straty sú 5 937 mŕtvych. A tu znova a znova nemôžem nespomenúť našich chlapov, ktorí odvážne plnia svoju povinnosť. O našich lekároch nemôžem inak ako povedať – z celkového počtu zranených sa viac ako 90 % vrátilo do služby. Toto sú chlapci, ktorí prešli našimi nemocnicami, zdravotníckymi zariadeniami, vrátili sa do služby a naďalej slúžia.

A tu sa opäť vrátim k tomu, čo sa deje na Ukrajine – pokračujeme v plnení úloh, ktoré sú pred nami postavené. Áno, nie je to ľahké. Občas to nie je veľmi jednoduché. My ich však splníme.

Prezident Ruska rozhodol o čiastočnej mobilizácii. Povedzte nám viac – ako to bude prebiehať? Kto sa má volať? v akom množstve? Ako bude prebiehať práca s povolanými zo zálohy?

Správne ste povedali – je to z rezervy. To nie sú nejakí ľudia, ktorí nikdy nič o armáde nevideli… To sú naozaj tí, ktorí slúžili, majú vojenskú špecializáciu, teda špecializáciu, ktorá je dnes potrebná v ozbrojených silách, majú bojové skúsenosti.

A, samozrejme, chcem hneď predostrieť otázky, ktoré v súvislosti s tým môžu vzniknúť – o nejakých mobilizáciách, odvolávaní študentov študujúcich na vysokých školách nemôže byť ani reči a za žiadnych okolností ani nebude. Všetci pokojne chodia do tried, nikto ich nebude vyvolávať, mobilizovať.

Prirodzene, ako aj tí, ktorí slúžia na odvod. Neplatí to ani pre nich. Nepodliehajú žiadnej mobilizácii a usmerňovaniu pre špeciálnu vojenskú operáciu. Naši branci tiež naďalej slúžia, tak ako doteraz, na území Ruskej federácie.

Pretože máme obrovský mobilizačný zdroj, teda zdroj tých, ktorí slúžili. Tých, ktorí majú bojové skúsenosti, majú vojenskú špecializáciu, máme takmer dvadsaťpäť miliónov.

Môžete teda pochopiť, že táto mobilizácia je čiastočná – jedno percento alebo o niečo viac z celkového zdroja mobilizácie.

Samotná kontaktná línia, môžete ju nazvať „predná línia“, môžete ju nazvať „línia kontaktu“ – je to viac ako tisíc kilometrov.

To je taká prirodzená línia a tam, po tejto línii, je potrebné skonsolidovať toto územie, je potrebné ho kontrolovať a, samozrejme, v prvom rade sa pre to robí táto práca, myslím čiastočná mobilizácia. .

Po prijatí do zamestnania ich samozrejme čaká školenie alebo rekvalifikácia. Posádky, tímy, čaty, čaty budú koordinované a až potom, až potom, idú plniť úlohy, ktoré sú im pridelené.

Môžeme hovoriť o konkrétnom počte povolaných záložníkov?

Áno, samozrejme, povolaných bude 300 000 záložníkov. Chcem hneď povedať, že táto práca sa nevykoná okamžite, ale podľa plánu, ako som už povedal. To znamená, že sa to tu neposkytuje, viete, taký „ťažko uchopiteľný“ kombajn – sito na rýchle „zachytenie“ každého – nie.

Chcem povedať, že sa tak stalo, že sme museli súčasne realizovať mobilizačný výcvik podľa našich plánov.

Viete, zvykli sa zhromažďovať na dva týždne alebo niekto na viac času, aby obnovili zručnosti riadenia vojenskej techniky. To sa zhodovalo s touto udalosťou, vyhlásením čiastočnej mobilizácie. Preto rušíme plánované zhromaždenia a budeme sa venovať čiastočnej mobilizácii

Veľmi dôležité kompletné informácie, ale operácia pokračuje – aké sú jej vyhliadky?

Viete, môžu existovať podrobnosti, môžu existovať určité odchýlky v termínoch aj v činnostiach. Existuje však hlavná, základná úloha, ktorá bola stanovená a táto úloha sa vykonáva. Prirodzene, robíme všetko pre to, aby sa to splnilo.

Zdroj: Министерство обороны Российской Федерации, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU